Emoční inteligence: Nový faktor trvalého úspěchu a 3 kroky k jeho dosažení

Novinové články jsou vždy okamžitě připraveny prezentovat selhání nadějného projektu – respektive toho, CO se stalo.

Jen velmi málo péče však obvykle věnují tomu, PROČ se to stalo.

V posledních letech se v souvislosti s tímto jevem užívá poměrně nového termínu emoční zralost neboli emoční inteligence. Jeho vznik je výsledkem přibližně dvacetitelého katalogizování velkého množství informací o možných příčinách neúspěchu, který postihuje řadu mladých projektů. Tato teorie svým způsobem odpovídá na otázku, proč tolik podniků končí dříve, než vůbec stihly projevit svůj potenciál. Emoční inteligence tak představuje současný nový faktor úspěchu.

Podle Daniela Golemana, behaviorálního psychologa, který je autorem knihy Emoční inteligence, se skládá z pěti klíčových komponent:

  • Sebeuvědomění

  • Samoregulace

  • Motivace

  • Empatie

  • Sociální dovednosti

Účet, kam se vkládá důvěra

Stephen Covey, autor bestselleru 7 návyků skutečně efektivních lidí, v tomto směru operuje s dalším termínem – emoční bankovní účet. Ten podle něj vzniká ve chvíli, kdy tým, který se podílí na vzniku určitého projektu, vykazuje všechny komponenty emoční inteligence.

Dále pak funguje jako klasický bankovní účet, kam klienti (v tomto případě členové týmu) vkládají své finance (své klíčové komponenty emoční inteligence), kde jsou ty následně uchovávány v bezpečí do chvíle, než klientům (členům týmu) dojdou finance (klíčové komponenty emoční inteligence) a budou si chtít vybrat nové.

Zdá se vám to příliš složité?

Jednoduše bychom to mohli shrnout zhruba tak, že emoční bankovní účet je jakousi metaforou pro množství důvěry vnímané ve vztahu. Členové týmu realizujícího projekt tak vědí, že si mohou vzájemně důvěřovat. Tuto důvěru vkládají na společný účet (vzpomínky, zážitky), z něhož mohou ve zlých časech čerpat.

Je-li tento společný účet dobře financován, členové projektového týmu se cítí bezpečně a jsou plně schopní a kompetentní realizovat tvůrčí cestu k úspěchu, během níž jsou schopni vznikající problémy efektivně a okamžitě odstranit. Studie prokazují, že čím více členové týmu drží při sobě, tím je tým výkonnější a tím lepší výsledky produkuje.

A jak to vypadá, když je emocionální bankovní účet v mínusu?

Když je emocionální bankovní účet příliš nízký, není tým schopen efektivně řešit přicházející potíže, což v konečném důsledku může vést až k rozpadu takového týmu a selhání samotného projektu. Necítí-li totiž jednotlivci vzájemnou důvěru, je pro ně mnohem snazší opustit potápějící se loď, k níž je nic kromě mizivé vidiny možného úspěchu neváže, než se pomalu a mučivě potápět do chladné vody… Problémy považují za nepřekonatelné, proto je pro ně nejednoduší se od projektu odpojit.

Podmínkou vysokého emočního bankovního účtu je prostředí s dobrou emoční inteligencí.

V opačném případě jsou zaměstnanci, kteří zde tráví čas, přepracovaní, cítí se nedocenění a nejsou ochotní si vzájemně pomáhat.

Jednoduše řečeno: Nespokojení členové týmu mohou bránit úspěchu projektu.

Jak poznáte, že tým postrádá emoční inteligenci?

Otočte, prosím, na druhou stránku.