Dokážete být pravým lídrem? Zodpovězte našich 8 otázek a podívejte se pravdě do očí

Následovat je snadné.

Zjednodušeně řečeno stačí dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí to, co nám bylo dáno za úkol.

Být v roli vedoucího je mnohem obtížnější.

Zde již není prostor pro řešení vlastních problémů, protože musíte řešit především problémy, které ostatní mají s prací, kterou jim zadáte. Neexistuje fixní pracovní doba, efektivně pracující vedoucí je pro své podřízené k mání vždy.

Post vedoucího vyžaduje vykročení z komfortní zóny a překračování limitů vlastních, i limitů svých podřízených. Někteří jedinci v sobě skrývají přirozené vůdčí vlohy. Takoví lidé nejsou nikdy spokojení s tím, když jsou pouze dost dobří. Potřebují být nejlepší. Chtějí být nejlepší, aby pomohli i ostatním stát se nejlepší verzí jich samých.

Patříte mezi takové lídry?

Pokud na všechny následující otázky odpovíte zcela upřímně kladně, pak si můžete být jistí, že ve Vás dříme potenciál stát se hnacím motorem lidstva…

1. Jste ochotní jít až nad rámec vlastních možností?

Jak bylo zmíněno výše. Ti, kteří jdou s davem, udělají přesně to, co je potřeba udělat. Nic víc, nic míň. Vedoucí tlačí sami sebe tak daleko, jak mohou, bez ohledu na to, zda je to potřeba, či ne. Do každého úkolu jdou s vervou a maximálním možným úsilím, protože je to pro ně přirozené. Vše, co dělají, dělají naplno.

Možná, že si vzpomínáte na vysokou školu, kde pár jedinců vytrvale docházelo i na nepovinné přednášky, u kterých se nevedla prezentace. Titéž spolužáci se dost možná hlásili i jako dobrovolníci na vypracování referátů či projektů, o které nikdo neměl zájem. Možná, že jste mezi ně patřili i Vy. Pokud ano, pak pravděpodobně tušíte, kam míříme.

Proč tak jednali?

Protože ze sebe už tehdy chtěli dostat maximum.

2. Jste optimisté?

Lídři vědí, že je vždy co zlepšovat.

Z toho plyne i jejich pozitivní přístup k životu.

To neznamená, že následovníci, jak jsme je nazvali na začátku, jsou pesimističtí. Znamená to pouze to, že většinou provádějí to, co musí udělat, pouze dost dobře, protože sami nevěří, že by to mohli udělat lépe.

V tom se liší od lídrů.

Ti v tomto smyslu věří nejen sobě, ale i ostatním, v nichž se svým přístupem snaží onoho pozitivního ducha budovat také. Oni tedy nejen, že o trvalý progres usilují sami u sebe, ale snaží se posouvat dál i své souputníky.

3. Jste otevření změnám?

Následovníci často nepříznivě reagují na jakékoliv odchylky od zavedeného pořádku. Jakmile je jakýmkoliv způsobem narušen jejich všední stereotyp, cítí se nejistí a ztracení. Z toho důvodu se brání změnám a inovacím, přičemž se obvykle ohrazují slovy „Vždycky jsem dělal věci tak, jak je dělám a nikdy jsem s tím neměl problém. Nevidím důvod, proč bych v tom nemohl dále pokračovat.“

Lídři jednají opačně. V každé situaci vždy volí takové řešení, které vede k nejvíce prospěšnému výsledku. Což s sebou nese i nutnost mapování dosud neznámých a mnohdy neobjevených vod.

Lídři ale věří ve své schopnosti.

Proto nejsou pohodlní a nečiní jim nejmenší problém podívat se tam, kde ještě nikdy nebyli.

4. Umíte být rozhodní?

Správný lídr je vždy připraven pohotově řešit nepředvídatelné události vyskytující se v reálném čase. Neměl by nikdy uvíznout ve stádiu „co kdyby“.

Lídr nemá prostor pro nerozhodnost.

Ví, že není čas ztrácet čas.

Ačkoliv si je vědom toho, že každé rozhodnutí může přinést jak pozitivní, tak i negativní důsledky, vždy si stojí za tím, co řekl a přesně ví, proč tak učinil.

Otočte, prosím, na další stránku.