5 chyb, jimiž vedoucí posílají ke dnu energii celého týmu: Vyvarujte se jich a vytěžte z týmové práce maximum!

Být skutečným lídrem je těžké.

Otázka, jíž jsme doposud věnovali buď žádný, nebo jen velmi omezený čas, se týká skutečnosti, jak se špatné vedení projevuje na dynamice podřízených. Respektive chyb, jichž se dopouští vedení, a které posílají týmovou spolupráci ke dnu.

Chybovat je lidské a nevyhnou se mu ani ti nejlepší. Důležité ale není to, že chyby děláme. Důležité je, co s nimi děláme. Pro toho, kdo je schopen si svou chybu uvědomit, přiznat ji a poučit se zní, znamená v konečném důsledku pouze prostředek k osobnímu i profesnímu růstu. Ne nadarmo se říká, že chybami se člověk učí.

Stejně tak se říká, že chybovat je lidské. A tak je jedině přirozené, že chybování nemíjí ani ty, kteří se v pracovní sféře nachází skutečně vysoko.

Abychom jim pomohli uvědomit si své poklesky, přetvořit je v prospěšné zkušenosti a příště se jich vyvarovat, a také proto, abychom přinesli nový pohled na probírané téma, rozhodli jsme se formulovat 5 největších chyb, jichž se nevědomky dopouští lídři a které výrazně ubírají energii týmu jako celku.

Kde a jak mohou šéfové chybovat?

1. Zapomínají dobíjet energii

Být šéfem není snadné. Je to těžké. A to tak, že velmi. Pokud svou funkci vykonává skutečně precizně, řeší na prvním místě problémy svých podřízených, protože z nich vlastně plynou i ty jeho. Proto, že se tak vehementně snaží rozdávat optimismus na všechny strany a budovat týmového ducha, často zapomíná na toho, bez něhož by ten oheň, který zapaluje celý tým pro dobrou věc, vyhasl. Zapomíná sám na sebe.

Rada pro šéfy: Nezapomínejte na sebe a snažte se, aby všechny čtyři energetické systémy – fyzický, emocionální, mentální a duchovní – byly v harmonii a dostávaly dostatečně množství „potravy“ pro udržování dobré kondice.

2. Nemají jasnou vizi

Základní rozdíl mezi inspirací a motivací tkví právě v nesení vize. Motivování lidí je vyčerpávající. Vyžaduje neustálou aktivitu ze strany iniciátora motivace a nedopřeje mu odpočinku. Inspirace je účinnější a méně náročná. Inspirací se může stát společný cíl, který stmelí tým v jeden kolektiv, jenž si je vědom faktu, že každý článek v něm je důležitý, protože je součástí řetězce.

Rada pro šéfy: Definujte jasně cíl a směr, jímž se k němu společně dostanete. Jakmile totiž nastavíte cíl jako jakousi vysokou, ale dosažitelnou hodnotu, donutíte jednotlivce v týmu převzít odpovědnost za úkoly, které jim byly svěřeny. Pocítí totiž, že jsou součástí něčeho vyššího a většího, čeho nedosáhnou bez společného úsilí.

3. Nejsou konzistentní

Nejsou schopni vydávat na vedení svých lidí setrvale stejné množství energie. Extrémní vzestupy a pády síly, odhodlání a zápalu pro věc mohou na chodu celého týmu zanechat nenávratné stopy.

Rada pro šéfy: Kočírujte svou neustálou potřebu pomoci všemu a všem a řídit všechno a všechny za každou cenu. Delegujte práci a snažte se nepropadat náhlým popudům zvýšené pracovní činnosti. Nechoďte z extrému do extrému. Pracujte každý den naplno, ale stejně.

4. Neberou si dovolenou

Vyhoření vedoucího pracovníka může zanechat dalekosáhlé a ničivé následky nejen na jeho osobnosti, ale i na jednotlivcích, kteří se vyskytují v jeho týmu. Šéfové často pro dovolené svých podřízených zapomínají na své vlastní a zbytečně na svá bedra kladou vysoké množství povinností, protože jsou přesvědčení o tom, že tak jako oni to nikdo jiný nedokáže zařídit. Nevědomky si tak stahují kolem krku pomyslnou oprátku.

Rada pro šéfy: Říká se, že na každého stejným metrem. Pokuste si toto přísloví osvojit a nahlížejte na sebe ve věci odpočinku stejně, jako nahlížíte na členy svého týmu. Máte stejné potřeby jako oni a relaxaci dost možná vyžadujete dvojnásob. Nebraňte se jí a jednou za čas vypněte. Naučte se svým lidem věřit a spoléhat se na ně stejně, jako se oni spoléhají na Vás.

5. Zapomínají na maličkosti

Je jasné, že v souvislosti se stanovením konkrétního vysokého cíle se absence ranního pozdravu či úsměvu může zdát jako banalita. Ovšem takové banality, pokud se nashromáždí, mohou vyústit ve vážný problém.

Rada pro šéfy: Nezapomínejte pro své starosti na osobní kontakt se svými lidmi. Zdravte je, usmívejte se na ně, chvalte je. Dávejte jim každý den najevo, jak jsou pro Vás důležití a jak si vážíte toho, co pro Vás dělají. Mluvte s nimi. Udržujte osobní přístup. Pár pochvalných slov doplněných o upřímný úsměv většinou potěší mnohem víc, než dlouhý děkovný mail.

Výše uvedené chyby neznamenají tragédii. Ani neznamenají, že Ti, kteří se jich dopouštějí, jsou špatní lidé.

Poukazují pouze na skutečnost, že pro velké cíle často zapomínáme na drobné maličkosti, které dokáží každý den udělat o něco hezčím. Nezapomínejme na ně a bude nám lépe. Jak v životě pracovním, tak i v tom osobním.

Navíc sama identifikace problému a jeho odhalení již z části přináší určité řešení. Dokud něco nevidíme, nemůžeme to řešit. S tím můžeme začít až ve chvíli, kdy jsme si vědomi toho, že něco není v pořádku. Že něco děláme špatně.

Výše uvedené chyby lze velmi snadno eliminovat postupnými změnami v chování.

Lze je jednoduše překovat a nechat zmizet.

Stačí mít otevřené oči a srdce.

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Kateřina Lukášová