8 způsobů, jak motivovat zaměstnance a zařídit, aby svou práci milovali

Je známou skutečností, že jedním z nejvážnějších důvodů, proč zaměstnanci opouštějí svou práci, je fakt, že se cítí nedocenění. V rámci toho se dokonce často domnívají, že pro svou společnost nejsou významným přínosem.

Pokud chcete, aby Vaši věrní neodcházeli a byli na své pozici spokojení, musíte jim, jakožto jejich lídr, ustavičně dávat najevo, že jsou pro Vás a Vaši činnost nepostradatelní.

Úspěšnou firmu nelze vybudovat bez spokojených zaměstnanců.

Jak docílit toho, aby se u Vás cítili dobře?

Přinášíme 8 praktických kroků, které by žádný šéf neměl opomíjet.

1. Budujte vztahy

To neznamená, že byste s nimi měli chodit po práci na pivo, nebo trávit víkendy v horách. Znamená to pouze to, že byste měli každého jednotlivého člena týmu blíže poznat, abyste byli posléze schopni určit, jaká pracovní role mu sedne nejlépe tak, že plně využije jeho potenciál.

Stačí si s každým jednotlivcem sjednat krátkou schůzku, kde si v přátelském duchu popovídáte o jeho a Vašich představách, vzájemně se poznáte a začnete pracovat na vytváření jakési důvěry a respektu. Ukažte lidem, že se o ně zajímáte a buďte k nim přístupní.

Pokud Vaši zaměstnanci uvidí, že je možné s Vámi dobře vyjít, nebudou mít problém s tím s Vámi i jít.

Po cestě za úspěchem Vaší společnosti.

2. Oceňujte osobnosti, ne jejich schopnosti

Lidé bývají často chváleni za dobře odvedenou práci bez ocenění jich samých jako člověka. Respektive si většinou všímáme schopností, které při práci užívají, než charakterových vlastností a kvalit, z nichž ony schopnosti vycházejí.

To není špatné. Je to jen důsledek dnešní hektické doby a jejího zrychleného tempa, které málokdy dovolí zastavit se, popovídat si a všimnout si, co vlastně za onou dobře vykonanou prací stojí.

Co s tím?

Dejte svým lidem najevo, že víte, kým jsou a že si nevšímáte pouze výkonů, které podávají.

Oslovujte je jménem.

Ačkoliv se to může jevit jako banalita, tento drobný detail dokáže učiněné divy. Oslovíte-li člověka jeho jménem, okamžitě jej utvrdíte v tom, že jej vnímáte jako lidskou bytost a ne pouze jako číslo v řadě mnoha dalších.

3. Odměňte svůj tým něčím speciálním

Je jasné, že velikost a povaha toho, co můžete nabídnout, závisí na firemním rozpočtu a také na velikosti Vašeho týmu.

Nejedná se o něco, co je nutné praktikovat každý den či týden. Ideální se v tomto směru jeví měsíční odměna. Tím nemyslím peněžní prémie.

Jedná se o to zprostředkovat svým lidem něco, o čem víte, že je skutečně potěší.

Dejte jim poukazy na obědy ve zdravé jídelně, nebo na oblíbené kávové nápoje, pozvěte je na firemní bowling, nebo objednejte krabici zákusků a nechte je přinést k odpolední kávě.

Buďte kreativní.

V konečném důsledku nezáleží na tom, CO svým lidem dáte, záleží na tom, ŽE jim to dáte.

Opět jim tak dokážete, že Vám na nich záleží a že si ceníte toho, co pro společnost dělají.

4. Všímejte si pokroků a mluvte o nich

Pokud u Vás ve firmě fungují pravidelné týdenní porady, praktikujte to na nich. Pokud u Vás porady nevedete, zaveďte je. Je důležité si alespoň jednou za týden společně posedět a popovídat si o tom, co se povedlo a co naopak ne.

V tomto společném setkání vždy věnujte nějaký čas zmínce o jednotlivcích, kteří za poslední dobu udělali významný pokrok, nebo třeba jen krok – ale směrem dopředu. Vždy někoho vyberte, i kdyby se jednalo o úplnou maličkost. Zbytku týmu ukážete, že si všímáte toho, jak se snaží a utvrdíte je v přesvědčení, že u Vás se tvrdá práce oceňuje.

Otočte, prosím, na další stránku.