6 rad, jak najít klíč k efektivní organizaci času

3. Pěstujme jógu

Ideální se v tomto směru jeví například jóga. Během ní je pozornost obrácena k dechu a k působení jednotlivých poloh na fyzické tělo a mysl. Jóga učí dokonalé koncentraci, která ve vypjatých situacích pomáhá ovládat se.

S nástupem nervozity a stresu pak stačí začít zhluboka dýchat a na malou chvíli se soustředit dovnitř. Na dech.

Nervozita a strach odezní a vystřídá je pocit klidu a vyrovnanosti.

Ten, který je klíčem k vnitřnímu štěstí, jež nedodají předměty vnějšího světa. Protože pramení z nás samých. Protože se ukrývá přímo v našem nitru.

Je tedy pouze na nás, abychom jej znovu objevili a naučili se jej aktivovat.

4. Najděme způsob, jak „dobít baterky“

Procházka se psem na čerstvém vzduchu také dokáže dokonale vyčistit a zklidnit roztěkanou mysl. Po příjemném osvěžení se dostaví nová energie, s jejíž pomocí posléze nečiní velký problém soustředit se na potřebné a nutné záležitosti.

Každý by si měl nalézt něco, co zrovna jemu pomůže cvičit koncentraci a při čem se zároveň také odreaguje.

Vždyť jak se může na něco plně soustředit mysl, která je soustavně bez pravidelného hygieny zatěžována nebezpečně se hromadícími informacemi nejrůznějšího druhu?

5. Naučme se efektivně organizovat čas

S uměním správné koncentrace nepřímo souvisí i zvládání organizace času.

Je hezké, když si umíme teoreticky perfektně naplánovat, co a kdy uděláme. Ruku na srdce. Praktické provedení většinou bývá složitější.

Pokud totiž není mysl schopna oprostit se od myšlenek, které se neustále honí hlavou, nedokáže se soustředit ani na práci, když na to přijde čas.

Často pak následuje ledabylé mávnutí rukou doprovázené slovy: „To přece nikam neuteče.“

Ne nadarmo se však říká: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.“

Jakmile je totiž podobným způsobem odsunuto i pár dalších úkolů, okamžitě se na sebe nakupí. Následně se dostaví časová tíseň a výčitky týkající se opožděného zahájení činnosti.

Došlo by k tomu všemu, kdyby mysl zvládala umění koncentrace?

6. Předcházejme konfliktům a hádkám

Stejně tak, jako umění koncentrace souvisí se správnou organizací času, souvisí organizace času se zvládáním mnohých konfliktů a hádek.

Vždyť kolik zbytečných nedorozumění vzniká jen kvůli nepříjemné a hloupé nedochvilnosti nebo obecně kvůli nezvládání či nesprávnému odhadnutí času?

Pro člověka a jeho život je práce s jeho nitrem naprosto nezbytná. Místo mrhání časem na bezcenné a bezpředmětné malichernosti je třeba zaměřit se na sebe.

Poznávejme své nitro a pracujme s ním.

Život se pak postupně začne projasňovat a stane se jednodušším a šťastnějším.

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Kateřina Lukášová