Jak zvládnout obchodní jednání

Obchodní jednání. Buď ho milujete, nebo nenávidíte. Buď Vás nakopává, nebo stresuje. V obou případech jej však musíte umět, jinak neuspějete.

Obchodování je vlastně o práci s lidmi. A ta není vždy snadná. Naopak.

Dobrou zprávou je, že osvojíte-li si několik jednoduchých zásad, přestane pro Vás být vyjednávání nutným zlem. Možná, že Vás začne i bavit. Jako hra.

Chcete se stát vítězem všech sezení a diskuzí? Pak si zapamatujte, že vědění je síla, moc. A ten, kdo dokáže získat více času, aby zjistil a pochopil, o co jde oběma stranám, většinou z každého jednání odchází jako vítěz. Proto se pocvičte v umění vedení rozhovoru tak, aby vyústil ve Váš prospěch. Naučte se vyjednávat a dosáhnout toho, co chcete.

V magazínu Business Leaders se na obchodní dovednosti zaměříme. V kostce si řekněme alespoň 8 doporučení.

1. Dokažte jim, že si to zasloužíte

Abyste uspěli, nezáleží pouze na tom, komu a co prodáváte. Podstatné je jak.

Ve způsobu jak by mělo být cítit, že znáte svoji cenu a pod ni nepůjdete. Nejde o nabubřelost, paličatost a neústupnost, ale o projev zdravé sebedůvěry, která získává respekt. Detailně to probereme v magazínu Business Leaders.

Mimochodem, věděli jste, že ti, kdo se bojí například vyjednávat o výši svého platu, protože si myslí, že si ho nezaslouží, dokážou až do důchodového věku ztratit v průměru půl milionu korun? A to jen proto, že se bojí ukázat, nakolik si sebe cení. Bojí se zeptat.

2. Připravte si body, na nichž jednání založíte

Strategie je trumf, které máte v rukávu. Tak se o něj nepřipravte. Ještě předtím, než vyložíte karty na stůl a sdělíte ostatním, o co Vám jde, si například ujasněte, kde jste ochotni přistoupit ke kompromisu a kde naopak neslevíte. I o tom více v magazínu.

3. Odkazujte na své zkušenosti

Teď je můžete prodat! Využijte své zkušenosti v oboru a odkažte na podobné situace a způsob, jakým jste je vyřešili. Máte-li je podloženy záznamem či smlouvou, vezměte s sebou tyto dokumenty na schůzku a ke každému bodu předložte konkrétní příklad.

Připravte si vyhodnocení spolupráce s obchodními partnery podobného typu dopředu a vyhodnocení použijte jako argument při následné diskuzi. Podložte jimi své požadavky.

Ti, s nimiž jednáte, uvidí, že nevaříte z vody a nekladete na ně přehnané nároky. Jakmile totiž zjistí, že to, co říkáte, vychází z Vaší vlastní praxe, začnou Vás uznávat a Vy je snáze dostanete tam, kam je dostat chcete.

Jednáte-li například s PR agenturou, která pro Vaši propagaci nabízí méně práce a za vyšší cenu než ta, která pro Vás pracovala předtím, jasně doložte tento fakt a přimějte protistranu ke změně nabídky.

4. Své argumenty pište na papír

Sjednávání nových spoluprací může být velmi stresující. Tlak, očekávání, obava z neúspěchu. Tomu, jak bojovat se strachem z prohry, se samozřejmě budeme věnovat Business Leaders. Tady alespoň stručně:

Splnili-li jste první 3 body, jste skvěle připravení. Znáte svou cenu, máte promyšlené klíčové body, o nichž chcete hovořit, a nesete si s sebou i fyzické doklady toho, o čem budete hovořit. Ale když přijde ona chvíle, kdy se máte dostat ke slovu, nervozita může vše zhatit. Náhle nevíte, odkud začít. Ztratili jste niť. I sílu.

Pojistit se před rizikem takového výpadku znamená – například – sepsat si na papír stručnou osnovu průběhu jednání spolu s body, které se chystáte probírat.

Pozor, v jakém okamžiku se musí změnit Vaše role?

Otočte, prosím, na 2. stránku.