5 dobrých důvodů, proč se vyplatí si ráno přivstat

Patříte mezi sovy, nebo ranní ptáčata?

Jste produktivní ve večerních hodinách a rádi si ráno přispíte, abyste potom mohli pracovat až do noci? Nebo dáváte přednost časnému vstávání?

Každý je jiný, a tak každému vyhovuje jiná pracovní doba – pokud máme samozřejmě to štěstí s ní hýbat.

Jde o to najít si dobu, v níž vykazujeme nejvyšší pracovní nasazení, a sem potom centrovat maximální počet klíčových úkolů.

To lze zjistit především sebepozorováním a sebezkoumáním. Zkuste ze sebe udělat objekt pokusu a zjišťujte, co Vám v pracovní době sedne a co ne. Máme pro Vás tip na jeden experiment, díky němuž možná zjistíte, co jste o sobě dosud netušili…

Je totiž dokázáno, že lidé, kteří jsou zvyklí ráno brzy vstávat, mají mnohem vyšší šanci na úspěch v pracovní sféře než ti, kteří holdují ponocování.

Přinášíme 5 dobrých důvodů, které ono tvrzení podporují. Přečtěte si je, vyzkoušejte a udělejte si vlastní obrázek. Třeba zjistíte, že v brzkém vstávání se vskutku skrývá nějaké kouzlo.

Lidé, kteří ráno brzo vstávají…

1. … vykazují během dne výrazně vyšší aktivitu.

Christoph Randler, profesor biologie na univerzitě v německém Heidelbergu, přišel v jednom ze svých článků s názorem, že lidé, kteří chodí brzy spát a brzy vstávají, jsou obecně mnohem aktivnější než ti, kteří to dělají naopak.

Podle něj jsou ve většině případů také mnohem ochotnější spolupracovat a přijmout některá obecně prospěšná opatření, která je mohou v některých aspektech omezit.

Stručně řečeno, jsou velice nakloněni obecnému blahu společnosti a jsou pro něj ochotni slevit ze svých nároků.

Synonymem pro takového člověka by se mohl stát pojem týmový hráč.

Podle profesora mají ranní ptáčata tendenci získávat ve škole lepší známky, což jim otevírá dveře k velkým možnostem a budoucím kvalitním pracovním příležitostem.

Zvýšená aktivita a produktivita spojená se zdravým sebevědomím a týmovým duchem se ukazuje jako prospěšná zejména v podnikání.

Profesorovo zjištění může pramenit z obecně platného faktu, že po dobrém spánku je mysl odpočatá, motivovaná a není náchylná k rozptýlení. Ačkoliv je nejkreativnější v noci, nejproduktivnější je naopak v dopoledních hodinách.

Lze říci, že ve spánku odpočíváme a posilujeme přirozenou tvořivost, kterou následně můžeme zúročit bezprostředně potom, co vstaneme.

2. … jsou méně náchylní k vytváření špatných návyků.

To samozřejmě neznamená, že by večerní typy patřily mezi nevychovance a porušovatele zákona. Ve skutečnosti jsou noční sovy chytřejší a kreativnější.

Skřivani, kteří jsou v posteli typicky před jedenáctou hodinou večerní, však toto drobné nedopatření vyrovnávají tím, že své mysli pravidelně dopřávají dostatek odpočinku.

To je činí silnějšími a méně zranitelnými.

Jelikož nejsou unavení, nemají tendenci inklinovat k vytváření špatných návyků, jako je pití, kouření, nebo konzumace nejrůznějších podpůrných prostředků, třeba kávy nebo energetických nápojů. K čemuž se často uchylují jedinci, kteří potřebují při noční práci zahnat únavu.

Řada studií toto tvrzení podporuje. Jedna z nich například zjistila, že z 537 respondentů noční typy spotřebují výrazně více alkoholu než ranní ptáčata. Další studie přišla s tvrzením, že z 676 účastníků se ze sov často stávají celoživotní kuřáci, kdežto u skřivanů je pravděpodobnost, že začnou kouřit, velmi mizivá.

Otočte, prosím, na další stránku.