Kouzlo freelancingu aneb Hodíte se na práci na volné noze?

Freelancer prací buduje svůj životní příběh

Pro freelancery má jejich činnost smysl vždy a za všech okolností. Jejím prostřednictvím totiž budují svůj životní příběh.

To je ten nejdůležitější bod, který je odlišuje od klasických živnostníků či podnikatelů. Jakmile se drobnému živnostníkovi začne dařit, zahájí expandování a přibere zaměstnance. To je přirozený vývoj podnikání.

O správné taktice v podnikání píšeme i v tištěném časopise Business Leaders. Jeho aktuální téma je zaměřeno právě na to, jak za pomoci správné taktiky učinit z krize nový začátek.

Freelancer však zaměstnance nepřibere.

Se svou prací se totiž ztotožňuje. To, co dělá, většinou vychází přímo z něj, a tak svou práci často bere jako dílo. Jako dítě, o které chce pečovat a starat se o něj sám. Proto jakmile se mu začne dařit, své zaměření spíše zúží a klade větší důraz na kvalitu a preciznost zpracování.

Úměrně s osobním a profesním růstem pak zvyšuje i svou cenu.

Chcete se věnovat tomu, co Vás baví? Staňte se freelancerem

Rizika, které tato profese přináší, jsou vyvažována právě oním pocitem vnitřního naplnění a uspokojení, které freelancer prožívá při výkonu své profese.

Zpravidla se jedná o lidi, kteří si plní své dávné sny a dělají něco, čemu se chtěli věnovat odjakživa. Jen je třeba nikdy nenapadlo, že by na tom mohli postavit úspěšný byznys.

Přitom, jak často ukazujeme v Business Leaders, úspěšné podnikání se dá založit na všem možném. I na tom, co se na první pohled zdá jako bláhovost nebo nesmysl.

Freelanceři však uvažují jinak – zpravidla dají přednost pohodlí a klidu své nezávislosti před nabízeným komfortem dobře placené pozice ve slibně se rozvíjející firmě.

Freelancer je svůj a je vděčný za to, že svou osobitost může promítnout i do své tvorby. Z toho důvodu je nucen často čelit i nesouhlasným námitkám ze svého okolí, které v jeho záměru nespatřuje velký zisk. Proto jej tlačí do zaměstnání.

To ale není nic pro freelancera, který si svou volnost užívá plnými doušky a nehodlá se jí vzdát jen proto, aby se mohl nechat spoutat konvencemi.

Nebudujte značku, budujte vlastní jméno

Bude-li podnikatel vystupovat pod svým vlastním jménem a ne pod názvem produktu, který nabízí, nebo pod jménem firmy, která tuto výrobu zastřešuje, přiblíží se zákazníkům a získá si poměrně rychle jejich přízeň a důvěru.

Budování dobrého jména někdy zabere celá léta. I desetiletí. Ale rozhodně se vyplatí.

Profesionál, který svou dobrou prací přesvědčí společnost o svých kvalitách, si získá respekt a uznání, které je nedocenitelné. Klienti a zákazníci si jej totiž spojí s konkrétní osobou a ne pouze s neživým produktem, který stejně jednou vyjde z módy.

Takový vztah mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem má vysoký potenciál dlouhodobé udržitelnosti. Ze spokojených zákazníků se často stávají paušální klienti. A právě ty, jak již víme, freelancer potřebuje.

Freelancing v číslech

  • 2 – 4 hodiny týdně zabere administrativa jako vystavování faktur

  • 2 – 4 hodiny týdně věnuje freelancer pochůzkám

  • 40 – 60 hodin týdně je celková doba strávená prací

Co si o freelancingu myslíte? Máte s ním osobní zkušenost?

Šli byste do toho?

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Kateřina Lukášová