Kouzlo freelancingu aneb Hodíte se na práci na volné noze?

Slyšeli jste o freelancingu?

Pokud ne, nejste sami. Přestože u nás v posledních letech začíná tento trend získávat na popularitě, není ještě zdaleka tolik rozšířen jako v jiných zemích.

Své pevné místo má především v zemích s dlouholetou podnikatelskou tradicí, jako je USA nebo Nizozemí.

Kdo je freelancer

Freelancer je nezávislý profesionál bez stálého pracovního úvazku, podnikatel pracující na volné noze.

Specializovaný či nespecializovaný pracovník, který střídá výdělečnou činnost bez stálého pracovního poměru podle toho, jak se mu to hodí.

Můžeme tak označit i samostatného živnostníka, který své podnikání zvládá řídit s minimem zaměstnanců nebo úplně sám. Bez jakékoliv cizí pomoci.

Umělec, řemeslník, zemědělec, znalec či filozof – každá svobodná profese se může směle ucházet o zařazení do kolonky freelancer.

Freelancer je zkrátka svým vlastním pánem.

Zní to jako ideální způsob práce, který by se líbil prakticky každému.

Je ale taková svoboda dlouhodobě udržitelná?

Není riziko, že se zvrhne, podobně jako nesprávně uchopený home office, do zvlčilého nicnedělání?

Pilíř vyspělé ekonomiky

V ekonomicky vyspělých zemích představují nezávislí profesionálové jeden ze základních pilířů občanské společnosti i tržní ekonomiky. Je to proto, že jejich podnikání je ryze svobodné a jako takové vychází z neomezeného výběru obchodních příležitostí.

Freelanceři jsou vysoce ceněni i v médiích a to zejména pro své netypické postavení na trhu práce a osobitý pohled na podnikání, kariéru i život. Jsou žádáni pro svou schopnost účastnit se diskuzí a komentovat nejrůznější události.

Z toho důvodu často působí i jako nezávislí poradci či znalci díky své odbornosti a většinou nezaujatému objektivnímu pohledu na danou problematiku.

Freelanceři přinášejí jiný úhel pohledu na svět. Pro ně zkrátka neplatí běžná měřítka, jimiž se řídí klasičtí zaměstnanci. Takový přístup s sebou kromě velkých výhod nese i velké nevýhody. Ale tak to ostatně bývá vždycky.

Pozitivní extrémy jsou vyvažovány těmi negativními. Tak to zkrátka je.

I svoboda má své hranice

Luxus plánovat si čas a množství práce přesně podle toho, jak se Vám to hodí. Nemusíte nikoho poslouchat, nemusíte se nikomu podřizovat. Svoboda freelancera se blíží svobodě pracovníka či podnikatele na home office.

Stejně jako u home office, i zde má však svoboda své hranice. A pokud chceme být úspěšným freelancerem, musíme se je naučit respektovat. Pokud je nevymezíme dostatečně jasně a zřetelně, může se stát, že celý náš podnikatelský záměr ztroskotá.

Co dělat, když zakázek není dost a motivace je v nedohlednu

Na rozdíl od pohodlí, které nabízí stabilní zaměstnání s pravidelnou výplatou, nesmí freelancer nikdy usnout na vavřínech. Musí být neustále v pozoru a v obraze.

Musí mít perfektní přehled o možných zakázkách a musí mít připraveno v záloze několik řešení pro případ nouze. Respektive pro případ, že zakázky nesežene. Takový případ pak může vyústit až ve ztrátu motivace, která dokáže celé freelancerování utlumit.

Pro eliminaci rizika, které s sebou nese možnost krachu, je dobré pojistit se vytvořením zázemí, které se podobá klasické výplatě. Toho může freelancer docílit získáním paušálních klientů, kteří mu budou za jeho činnost každý měsíc posílat na účet stejnou částku.

Kolik jich sežene a na jaké výši se s nimi dohodne, závisí jen na jeho snaze a šikovnosti. Zajištění částky, s níž může pravidelně počítat, poskytne freelancerovi prostor pro volnou a smysluplnou činnost, kterou může dále v klidu rozvíjet a lákat na ni další potenciální zákazníky.

S takovým přístupem má freelancing smysl. Alespoň z vnějšího pohledu pozorovatele.

Otočte, prosím, na druhou stránku.