5 zásad pro funkční rodinné podnikání: Dodržujte je a hádky Váš byznys neohrozí

Svou rodinu znáte celý život.

Jejím členům věříte, máte je rádi a vážíte si jich.

Jenže právě mezi lidmi, mezi nimiž jsou silná pouta, dochází většinou k těm nejhorším konfliktům.

Jistě to znáte. Když Vám ublíží člověk, na kterém Vám příliš nezáleží, určitě se Vás to nedotkne tak, jako když to udělá někdo z Vašich nejbližších.

Proto jsou konflikty v rodinných firmách často tak silné a intenzivní.

Hádka s obchodním partnerem Vás rozhodí, ale víte, že po práci odejdete domů, kde vychladnete a načerpáte sílu pro další jednání.

Hádku v rodinné firmě si s největší pravděpodobností odnesete až k rodinnému stolu, kde nabude zcela nových rozměrů. Zasáhne do mimopracovní sféry a naruší tak Váš soukromý život.

Nebezpečnost takových konfliktů jistě potvrdí každý, kdo byl někdy jakkoliv zapojen do rodinného podniku.

Jak se vyhnout sporům, které mohou mít na rodinné podnikání osudový dopad?

Ten, kdo odebírá náš časopis Business Leaders, ví, že jedna věc je úspěchu dosáhnout, ale zcela jiná věc si jej udržet. Konflikty v rodinném podnikání mohou vést až k rozpadu firmy a potažmo i rodinných vztahů.

Jak tomu předejít a zajistit, že Váš rodinný byznys to nikdy nepotká?

Řiďte se našimi zásadami a obejděte problémy, které přináší spolupráce s příbuznými, velkým obloukem.

1. Plánujte následnictví

Téměř 70 % rodinných podniků nepřežije změnu vedení. Je to zapříčiněno podceňováním nutných formalit.

Ve všech firmách probíhá změna vedoucího postu za asistence daňových právníků, finančních plánovačů a dalších odborníků, jejichž služby potřebuje každé dynamicky se rozvíjející podnikání.

V případě rodinných firem však bývají tyto formality často opomíjeny, ba dokonce přecházeny. Nástupce pravděpodobně již nějakou dobu před započetím funkce ví, že má své místo jisté, z toho důvodu se nikterak nesnaží dokázat, že je pro tuto pozici skutečně tím nejlepším adeptem.

Když pak přijde jeho čas, může selhat hned z několika důvodů.

V rámci nového moderního přístupu upustí od nástupnického plánu, nebude respektovat zaběhlou strukturu, v rámci toho jasně nerozdělí konkrétní pravomoci mezi ostatní členy rodiny. Výsledkem je zmatek, chaos a srovnávání se „starým“ vedením.

Z toho plynou neshody a hádky, které mohou ovlivnit chod firmy natolik, že se časem projeví i na výrazně nižších ziscích.

2. Veďte účetnictví transparentně

Budujte rovnocenný přístup. Ten, kdo je v rodinné firmě držitelem akcií, by měl dbát na jejich transparentnost pro všechny členy, kteří se na rodinném podnikání podílí. To se týká i dětí, které již vstoupily do pracovního procesu.

Vyvarujte se tajnůstkaření a komunikujte mezi sebou otevřeně. Všichni by měli mít přístup k podnikovému účetnictví a vědět, jak si firma stojí.

Takový přístup umožní semknutí v případě krize a společné zatažení za jeden provaz.

Takové zatažení se pak může stát i efektivním a silným škubnutím, jímž se velmi snadno vyřeší zdánlivě složitý problém.

Otočte, prosím, na další stránku.