5 zabijáků týmové spolupráce. Jak se s nimi vypořádat?

Zaměstnanci, kteří vytváří fungující tým, jsou pevným zázemím každého podnikání.

Bohužel ne vždy si jednotlivci v týmu sednou natolik, aby byli schopni vzájemné komunikace a následné spolupráce.

Kdo čte pravidelně magazín Business Leaders, tak ví, že týmová spolupráce tvoří jeden ze základních pilířů cesty za úspěchem. Bez dobrého týmu zkrátka úspěšný byznys vybudujete jen obtížně.

Na všechno sami

V práci jste dosáhli nebývalého úspěchu. Dostali jste se na vysněný pracovní post, po němž jste vždy toužili.

Ale ouha. Nadšení je to tam.

Nové úkoly a povinnosti. Neustále zvoní služební telefon. Pípají maily na služebním notebooku. Noví kolegové ťukají na dveře Vaší nové kanceláře.

Nestíháte.

Valí se to na Vás rychlostí blesku a nejhorší je, že nemáte nikoho, koho byste požádali o pomoc. Jste na všechno sami. V duchu si vyčítáte, že jste se o tuto pozici vůbec ucházeli, a neustále přemýšlíte nad tím, jak se z té šlamastyky dostat.

Kouzlo týmové spolupráce

Na všechno ale sami být nemusíte. To, že nemůžete nikoho požádat o pomoc, je jen Váš vlastní pocit.

Otevřete se ostatním a komunikujte s dalšími osobami, které se nachází na stejné lodi jako Vy.

Právě proto Vám zřejmě neustále klepou na dveře kanceláře. Chtějí, abyste táhli za jeden provaz a pracovali jako tým.

Sisyfovská práce

Pyšný král Sisyfos se nebál smrti ani bohů. Za to byl stižen krutým trestem. V podsvětí neustále valí do strmého kopce balvan mramoru, který se na vršku kopce skulí zpět. Král tedy může začít znovu. A tak je to pořád dokola.

Jak by mu asi bylo, kdyby někdo šikovný přiložil ruku k dílu a pomohl mu kámen vytlačit a na kopci stabilizovat?

S každým dalším párem rukou by byl jeho úkol snesitelnější, až by jej nakonec společným úsilím třeba překonali úplně.

Musí se ale domluvit, kdo kam přiloží ruku, jak se rozestaví, jak rozloží váhu, jakým směrem kámen potáhnou a jakou rychlostí. Pokud se na těchto detailech nedohodnou, je možné, že jejich spolupráce bude stejně bezvýsledná jako Sisyfovo bezcílné snažení.

A stejně je to i v týmu. Každý další člověk znamená posilu i hrozbu zároveň. Víc hlav víc ví, ale s každou další hlavou se o stupeň snižuje jejich schopnost sjednotit se. Ačkoliv všichni tvrdě pracují.

Jak vše zkorigovat a sjednotit, aby skutečně všichni v týmu táhli za jeden provaz?

Seznamte se s pěti nejčastějšími těžkostmi, které provází práci v týmu. Naučte se je řešit rychle a pracovat díky tomu efektivně.

1. Stanovování momentálně nedosažitelných cílů

Lidé rádi mluví o vyšších cílech. Díky tomu mají pocit, že nejen, že svět mohou změnit, ale že jej již mění.

Stanovení vysokého cíle může být velmi inspirativní, protože budí dojem, že někam směřujete. S vysokými cíli se zvyšuje i motivace a pracovní výkonnost.

Problém je v tom, že ti, kteří přeceňují význam inspirace a motivace při stanovování cílů, zapomínají na výchozí bod, který je nejdůležitější.

Nevěnují dostatečnou pozornost sjednocení osobních priorit a momentálních prostředků jednotlivých členů týmu s těmito vysokými cíli.

A pokud členové týmu, kteří mají vytvářet jeho zázemí, nerozumí směru, jímž se ubírají, nejsou jednotní.

A tak ani nemohou usilovat o dosažení cíle, který je z jejich perspektivy moc abstraktní.

Rada: Slaďte velké kolektivní cíle s malými osobními motivacemi, které zvyšují produktivitu a výkonnost. Výsledky takové práce jsou totiž viditelné okamžitě.

2. Špatná nebo žádná struktura

Činnost mnoha týmů vychází z přesvědčení, že k vítězství je dovede talent jednotlivých členů.

Ve skupině mají výkonné a schopné jedince, takže si nedělají hlavu s tím, že by měli rozdělit role a konkrétně specifikovat, co má mít kdo na starosti.

Nové výzkumy ale poukazují na důležitost jasně definované týmové struktury. Podle nich jedině dobře definovaná vzájemná provázanost rolí umí nejlépe využít potenciál jednotlivých osob v týmu.

Rada: Udělejte si čas a vytvořte strukturu, která bude mít pro Váš tým smysl a posune Vás jako celek dál. Rozdělte jednotlivé role a řekněte si, co kdo bude mít na starosti. Statistiky ukazují, že dobře strukturované týmy zpravidla překonávají ty, které sází hlavně na talent, dovednosti nebo vysoké IQ.

3. Příliš mnoho pravidel

Práce lidských bytostí se řídí pravidly. To je to, co nás jako druh definuje a umožňuje nám komunikovat. Pravidla nám ukazují, kterou cestou se máme ubírat. Nesmí jich ale být moc.

Proč?

Týmy často mají tendence neustále plánovat a předcházet tak všem možným situacím. Vytvářejí stovky pravidel, které jim mají umožnit připravit se na potenciální nepředvídané okolnosti.

To je jistě správný přístup. Ale jen tehdy, zaměří-li se pouze na taková pravidla, která skutečně pomohou zvýšit reputaci a výkonnost značky. Všechna, která se tomuto účelu neblíží, je lepší vyškrtnout, aby se tak předešlo zbytečným zmatkům a chaosu.

Rada: Soustřeďte se pouze na tři nejdůležitější pravidla, která mají dopad na kulturu a výkonnost celého týmu: vzájemné sdílení informací, pohotové rozhodování a včasné řešení konfliktů.

O tom, jak si osvojit pravidla jednání úspěšných, se dozvíte i v našem tištěném časopise Business Leaders, který každé dva měsíce zasíláme předplatitelům.

Otočte, prosím, na další stránku.