Sám vs. ostatní aneb 7 kroků ke zvládnutí prezentace

Jít s kůží na trh. Zaujmout. Něco nového se sám dozvědět.

Stát se top-of-mind, prvním, na koho si lidé vzpomenou, když potřebují vyřešit problém, který Vy vyřešit umíte.

V tom tkví úspěch i vnitřní blok člověka. Jak dobře dokážu prezentovat své myšlenky? Jak účinně je umím obhájit i proti přesile publika, které nemusí souhlasit a mlčet? – To jsou jen některé z otázek, které nás mohou svazovat a vnitřně tísnit.

Umět prezentovat je dovednost, která se dá naučit. Nezvládne to každý. Jen ten, kdo je schopen na sobě pracovat. Přijímat neúspěch. Přijímat jiný názor. Přijímat kritiku. A ne se proti tomu všemu stavět na zadní.

Veřejná prezentace je prubířský kámen. Odhaluje potenciál člověka a jeho schopnost vyjít s lidmi i sám se sebou.

Co potřebujeme, abychom se naučili prezentace zvládat?

  1. Ujasněme si dvě základní otázky: PROČ a KE KOMU

PROČ chci prezentovat? KE KOMU budu mluvit?

Jasné stanovení konkrétního cíle pomáhá přiblížit se posluchačům, tak jako jazyk prezentace, kterým k publiku hovoříme. Musíme být na jedné vlně, jako přijímač a vysílač na stejné frekvenci. Zdá se být samozřejmé, že jinak hovoříme k dětem a jinak k dospělým manažerům, obchodníkům nebo jiným spolupracovníkům. Přitom s tím má řada řečníků problémů. Dospělé poučují, děti nudí.

Sladit frekvenci znamená především umožnit posluchačům, aby se ztotožnili s tím, co říkáme. Pak je napůl vyhráno. Prvním klíčem k úspěšné prezentaci je totiž „lapit“ publikum. Být s ním na stejné straně.

Jedním z řešení, která můžete znát z našeho časopisu Business Leaders, je vžít se do posluchačů. Představit si vyměněné role. Co by nás na jejich místě zaujalo? Co bychom se chtěli dozvědět? Co by nám opravdu pomohlo?

  1. Seznamme se s tématem do detailu

Nezáleží na délce prezentace. Ba naopak, několikaminutový přednes musí být tak trefný a výstižný bez zbytečné omáčky, že v tak krátkém časovém úseku dokážou vyniknout jen skuteční mistři.

Oživujme si téma. Vzdělávejme se. A pokud si už připadáme dostatečně vzdělaní, opakujme si. Opakování je matka moudrosti. Umožňuje nám nalézt třeba i jiné souvislosti, které mohou zaujmout nebo napadnout publikum.

Čím více tématu opravdu rozumíme, tím spíše budeme pány situace – tím spíše si vysloužíme respekt, druhý důležitý klíč úspěšné prezentace. Štěstí přeje připraveným, říká se. Připravený je obrněnější před nervozitou, nevaří z vody, neztrácí se sám v sobě, není trapný. Pomůže.

  1. Pišme si záchytné body

Připravenost také šetří čas lidem. Pomůže „tahák“ – stručná hesla, která nás již při letmém pohledu na papír (tablet) navedou na myšlenkou, kterou bychom jinak ve stresu nebo zmatku zapomněli a kterou je nutné říct.

Nepišme celé věty, jen slova – záchytné body, které vyvolají asociaci. Působí to profesionálně, protože mluvíme do značné míry zpaměti, a přesto se nic učit zpaměti nemusíme. Jen oprašujeme to, co dobře známe, a jsme v řeči kompletní. Byť to třeba uvedeme v jiných než plánovaných souvislostech.

Záchytné body udržují člověka ve střehu, tahu na branku, v jistotě a klidu.

  1. Představme se

Po pozdravu naše první slova vytvářejí první dojem. První dojem rozhoduje. Kdo nezaujme publikum do třiceti sekund, tomu se to zpravidla nepodaří už nikdy. Buďme jasní, struční, výstižní a přesní. Vysvětleme především to, kdo jsme, o čem budeme hovořit a proč.

Co klíčového nás dovede k úspěchu v samotné následné prezentaci?

Přejděte, prosím, na 2. stránku.