7 kroků k prvnímu milionu

Proč někdo peníze má a jiný ne? Copak si peníze vybírají, u koho budou?

Proč mají zaměstnanci problém zbohatnout a podnikatelé větší šanci?

Je nám souzený limit, kolik můžeme vydělávat, nebo ho můžeme zvednout pouhým nastavením své mysli?

Jak to udělat, aby peníze pracovaly pro nás, a ne my pro peníze?

Odpovědi jsou prosté:

Peníze může mít pouze ten, kdo si pro ně aktivně jde. Peníze nepadají z nebe. I sázenku na Sportku musíte aktivně vyplnit.

Zaměstnanci a podnikatelé mohou v zásadě odvádět stejnou práci. Rozdíl je v tom, jak za ni dostávají zaplaceno. Zatímco zaměstnanec dostává obvykle zaplaceno jednou za to, co udělá, podnikatel jednou něco udělá (například počítačový program) a to opakovaně prodává a úspěch rozmnožuje, respektive s prodejem a rozmnožováním úspěchu mu může už pomoci kterýkoli další člověk. Například: Zaměstnanec dostane peníze za to, že pro podnikatele vytvoří produkt. Podnikatel dostává peníze za to, že zaměstnancův produkt od té chvíle opakovaně prodává.

Proto mají příjmy zaměstnance své limity. Každý zaměstnanec je omezen tím, co zvládne sám udělat. Příjmy podnikatele ale žádné limity nemají. Stále může přijímat nové zaměstnance, otevírat nové pobočky. Zjednodušeně řečeno: Kolik má zaměstnanců, tolikanásobně může vydělávat. A přitom i podnikatelův den má 24 hodin, tělo 206 kostí a mozek jednu jedinou kapacitu. Podnikatel ale zkrátka vydělává peníze JINAK.

Kdo čte pravidelně tištěný magazín Business Leaders, ví z příběhů konkrétních podnikatelů, že začít s podnikáním lze fakticky i bez peněz a precizních znalostí a dovedností. Co nevíme, to se buď naučíme cestou, nebo nám pomůže dořešit někdo, kdo to ví a stane se součástí našeho byznysu. Nemusíme ho vyplácet, pokud mu věnujeme část celkového byznysu jako obchodní podíl – potom i on buduje zčásti „svůj“ byznys. Navíc víc hlav víc ví.

Co je ovšem naprosto nezbytné pro to, abychom se mohli přiblížit svému prvnímu milionu?

1. krok: Poznej mapu

Váš úspěch záleží na Vás. Váš maximální úspěch tedy záleží na tom, jak dobře se znáte a jak moc se na sebe můžete spolehnout. Říká se tomu poznat mapu:

Musíme jasně vědět, kdo jsme, co chceme a kam směřujeme. Abychom se někam dostali, potřebujeme nejen vědět, KAM jdeme (cílový bod), ale také ODKUD jdeme (startovní bod).

Kde jsme? Co umíme? Co neumíme? S čím zápasíme? Co překonáváme? Čeho se bojíme?

Odkud bereme energii? O koho se můžeme opřít? Co se nám v poslední době podařilo, či naopak nepodařilo, a my to přesto ustáli?

Jsme ochotni na sobě pracovat? Jsme schopni vytrvat a nevzdávat se při prvním otřesu? Dokážeme si připustit cizí kritiku, vzít si to dobré ze zpětné vazby, zvládáme i vlastní sebereflexi a dokážeme si chyby nejen přiznávat, ale také se z nich poučovat a napravovat je?

V odpovědích jsme my. Upřímně poznat, kdo je v nás, je nesnadný úkol. Jsme totiž nejen to, co víme, ale i to, co o sobě ještě nevíme a v krizi se to může objevit. Proto buďme připraveni na vše – i od sebe samotných. My sami sobě budeme největším soupeřem (ne konkurenti), sebe budeme překonávat (ne konkurenty).

2. krok: Změň své myšlení

Časem zjistíme, že dokážeme být sami sobě největším přítelem i nepřítelem. Pochopit to druhé (sami sobě můžeme být největším nepřítelem) je velmi důležité. Přestaneme totiž hledat chyby a viny primárně v okolí.

Lidi v cestě k úspěchu nejvíce brzdí jejich vlastní výmluvy – odkazování na druhé. Je to pohodlné, ale abychom se rozvíjeli, musíme V SOBĚ hledat rezervy a odstraňovat je. Budeme-li hledat rezervy v druhých – drbat je, pomlouvat je, posmívat se jim –, sami se neposuneme.

Pro změnu myšlení z negativního (destruktivního) na pozitivní (konstruktivní) určitě využijte tištěný magazín FC – každé dva měsíce těmto tématům věnuje více než 100 stran textu. Proměna neprobíhá hned, vyžaduje nějaký čas, nicméně to nevadí – není důležité, jakým tempem postupujete, ale hlavně jakým směrem.

3. krok: Spoř

Hlavní změna myšlení v cestě ke zbohatnutí se týká nakládání s penězi. Kdo tuto změnu nepodstoupí, dlouhodobě nezbohatne nikdy.

Vydělat peníze může každý. Ne každý je ovšem umí udržet.

Navíc příliš málo lidí vnímá rozdíl mezi investicí a spotřebou. Zmateni reklamami utrácejí peníze za takzvané „investice“, přitom už v okamžiku koupě dobře vědí, že při pozdějším prodeji daného produktu NEMOHOU inkasovat více peněz, než kolik do koupě vložili. Ještě větším problémem je, když lidé utrácejí peníze za spotřební zboží, které navíc ve skutečnosti ani nepotřebují…

Bohatství nevytváří spotřeba, ale investice. Investiční gramotnost obsáhle rozebíráme v tištěném magazínu Business Leaders.

Jak pak funguje bohatnutí a co všechno hraje roli?

Otočte, prosím, na 2. stránku.