5 superdovedností, které vedou k úspěchu, ale každý je nezvládne

Úspěch je jako cesta do kopce. Nevede po rovině. Vyžaduje přemáhání, úsilí a práci na sobě. To by ale měl zvládnout každý. Tak proč každý nedokáže uspět? Co tak odlišného je na lidech, kteří uspět dokážou?

Kdo pravidelně čte tištěný magazín FC, mohl na úspěšných lidech, které představujeme, nalézt několik společných rysů. Všechny rozhodují, a přitom je nezvládne každý.

Na čem je tedy dobré pracovat?

1. superdovednost: Zachovat klid v KAŽDÉ situaci

Mít výdrž. Být trpělivý. Ale CO přesně má člověk vydržet? Co má vytrpět?

Každý, kdo stoupá do kopce, musí počítat s tím, že přijdou vypjaté situace. Chvíle pod vyšším tlakem. Jako kdyby řídnul vzduch. Jako kdyby ubývaly síly. Jako kdyby se množily chyby, které nás mohou stát existenci.

Právě tehdy je důležité udržet si vnitřní sílu. Nevypustit své slabosti. Zachovat klid.

Kdo se kdy pohyboval v obchodě, ví, že mezní okamžiky na psychické hraně jsou při jednání se zákazníky. Stále platí, že klient má pravdu i tehdy, když ji nemá. Stejně tak ji má zaměstnavatel. Koho chleba jíte, toho píseň musíte zpívat.

V magazínu FC jste mohli číst, jak si zocelit nervy, jak být v každé situaci profesionální a asertivní. Tam, kde bychom druhé mohli zesměšnit, podpořme je. Místo negace vytvořme pozitivum. Přesvědčíme se, že konstruktivní přístup a klidná mysl zmohou více než rozčilování a vybíjení si vlastní nevyrovnanosti na ostatních.

Cesta za úspěchem učí držet stabilně své myšlení v argumentech, ne v emocích.

2. superdovednost: Příprava „tak akorát“

Úspěšní lidé se snaží jít novou cestou, ale neskáčou po hlavě do neznáma. Vědí, co dělají a proč. Mají plán.

Neznamená to, že by bez plánu nešlo dosáhnout úspěchu. Jde. Úspěch se mnohdy dostaví i tam, kde bychom ho vůbec nečekali. Jenže s připraveností to jde lépe a rychleji. Čím je plán propracovanější, tím méně prostoru dáváme neočekávaným úskalím.

Na druhou stranu úspěšní lidé umějí propracovat plán „tak akorát“, nesnažit se předjímat každý detail.

Najít mez „tak akorát“ učí zkušenost. Puntičkáři se obvykle přesvědčí, že plánování do pididetailů nemá význam, protože nikdy nedokážeme odhadnout všechno – teprve praxe detaily ukáže a vyladí. A navíc při puntičkářském plánování bychom ani nemuseli s realizací plánu vůbec začít.

3. superdovednost: Tvrdá práce i ve volném čase

Hlavní myšlenku úspěšných lidí jde vyjádřit slovy: „Zatímco ostatní sní, my pracujeme na uskutečnění svých snů.“

Mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi není rozdíl ani tak v tom, co dokážou vymyslet, ale v tom, co dokážou uskutečnit. Neúspěšní lidé se domnívají, že k úspěchu stačí mít nápad – úspěšní vědí, že rozhoduje realizace. Jak se říká, hřbitovy jsou plné geniálních nápadů, které nikdo nenašel odvahu uskutečnit.

A přitom veškerá odvaha úspěšných spočívá v odvaze ZKUSIT TO. A když se pokus nepodaří, nalézt odvahu ZKUSIT TO znovu, ale jinak.

Zvenku to vypadá, že ten, komu se pokusy nedaří, je na tom stejně jako ten, kdo se o nic nesnaží. Ve skutečnosti ten, kdo cestu hledá, může cestu najít. Ten, kdo cestu nehledá, ji najít nemůže.

Důvodem, proč úspěšní vytrvávají ve svých pokusech, je nejen posedlost případným úspěchem, ale také to, že dělají to, čemu se chtějí věnovat. Nedělí svůj čas mezi volný a pracovní, protože to, o co se snaží, představuje svým způsobem jejich koníček. Krásně je to vidět v aktuálním vydání magazínu Business Leaders u muže, který v zaměstnání neměl čas na svůj koníček, a tak dal výpověď a svým koníčkem se začal živit. Pak porozumíte pojmu „celoživotní vášeň“.

Co neúspěšné lidi deprimuje a úspěšné těší?

Co dokáže pouhé pootočení způsobu myšlení?

Otočte, prosím, na 2. stránku.