Finanční revoluce v České republice a investment crowdfunding

Finanční trh se v posledních pár letech začal dramatickým způsobem měnit. Velké bankovní domy, které se svým neustálým spojováním stávají čím dál větší a těžkopádnější, získaly pověst hlavních viníků krize. Chamtivost bankéřů, soustředěnost na krátkodobý horizont a hon za tučnými bonusy přivedl mnohé z nich v krizovém období až na pokraj bankrotu, což si vyžádalo rozsáhlou finanční pomoc ze strany mnoha států.

To nezůstalo bez odezvy veřejnosti, která kritizovala právě nezodpovědné chování bankéřů a záchranu bank z peněz daňových poplatníků. Tyto skutečnosti, nově nabytá pověst bankovních domů a bleskurychlý vývoj informačních technologií, se staly živnou půdou pro vznik nových technologických společností, které poskytují finanční služby a začínají působit jako jakási protiváha k tradičnímu bankovnímu sektoru. Tomuto novému trendu se začalo říkat finanční nebo fintech revoluce.

Jednou z těchto nových finančních technologií spadajících do oblasti fintech je i investment crowdfunding.

Ten umožňuje společnostem emitovat cenné papíry a online je nabízet široké investorské veřejnosti. Princip fungování je takový, že provozovatel platformy po předchozím zhodnocení projektu spustí crowdfundingovou kampaň, kam investoři podle svého uvážení a možností posílají finanční prostředky.

Pokud se cílovou částku podaří vybrat, je kampaň označena jako úspěšná, dochází k emisi cenných papírů a jejich následnému zaknihování. Nejedná se tak o dary jako v případě klasického crowdfundingu, který se i v České republice již poměrně dobře etabloval, ale o skutečné investování do cenných papírů daných společností.

V České republice něco podobného doposud nebylo možné. Nyní se však na scéně objevuje první česká investment crowdfundingová platforma s názvem Fundlift, která oficiálně spouští svoji činnost už 31. května 2016.

Za jejím vznikem stojí finanční skupina Roklen. Skupina Roklen má bohaté zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a světem financí. Samotná emise je pak zajištěna skrze právě společnost Roklen, která je licencovaným obchodníkem s cennými papíry, podléhající regulaci ze strany České národní banky.

České malé a střední inovativní firmy tak budou mít dodatečný kanál, jak získat financování na další rozvoj své činnosti. Investorům se otevřou nové, dříve nevídané možnosti, jak rozšířit své portfolio a investovat do nových inovativních firem s obrovským potenciálem růstu. Tuto výsadu měly dříve hlavně fondy rizikového kapitálu, se spuštěním Fundliftu se však tato možnost otevírá i široké veřejnosti.

Tím, že bude financování ještě dostupnější a o podpoře společností nebude rozhodovat jen pár vyvolených, vznikne ještě více úspěšných českých start-upů. Využívání podobných finančních novinek může navíc České republice v delším časovém horizontu dopomoci k získání pověsti inovačního centra střední Evropy, které je široce vyhledáváno ze strany zahraničních investorů.

Více informací k tomuto zajímavému tématu naleznete zde nebo na www.roklen360.cz