7 zlatých zásad mezi obchodními společníky

Ve dvou se to lépe táhne, říká se. Ale také to častěji drhne.

Neexistují dva stejní lidé. Jdou-li tedy dvě bytosti do jednoho podnikání, musejí si vybrat: Buď se budeme díky odlišnostem doplňovat, nebo se budeme kvůli odlišnostem hádat.

Úspěšný byznys ve dvou či dokonce více lidech je tedy přímoúměrný ochotě všech společníků skousnout jiný pohled. Tak jako v každém jiném vztahu jsou nevyhnutelné konfliktní situace a názory vyplývající z odlišných povah osobností, jiného vnímání stylu řízení a případných hodnot.

Podnikání s přáteli může přinést dokonce více problémů než s úplně cizím elementem, neznámým investorem. Důvod je prostý: S přáteli si jsme přece rovni. A když má někdo pracovní výtky, bereme si je osobně. Otázka pak zní: Umíme vůbec odlišit soukromí a práci? Dokážeme přeskakovat tyto hranice, kdy na sebe v kanceláři můžeme jako společníci štěkat, ale po pracovní době jako kamarádi půjdeme na pivo?

Udržovat zdravé vztahy je klíčem ke každému úspěchu, podnikání nevyjímaje. Jaká pravidla tvoří mez mezi spásou a zkázou společného podnikání?

1. Jasně si definujme role a oblasti působnosti

Pokud nejsou jasně určeny role společníky, budou nastávat třenice a chaos, který poškodí jak vztah, tak podnikání.

Největší omyl je myslet si, že jako kamarádi přece budeme řešit všechno spolu a nemusíme si role určovat. Ne, musíme. Bude pak jasnější dělba práce i odpovědnost za její plnění a případné nezdary, nemluvě o čitelnosti pro zaměstnance, obchodní partnery.

Nikdo z nás neumí všechno, ale každý z nás může být odborníkem na něco. Pokud se této části zmocníme, společně pak můžeme celé podnikání posouvat – specializací, sebevzděláváním, osobním přínosem.

2. Respektujme pracovní meze

K přátelům nebo členům rodiny máme největší důvěru, proto nás obvykle napadne společné podnikání. Musíme ovšem dodržet toto pravidlo: Být profesionál a rozlišovat pracovní a soukromý vztah. Je něco jiného být s týmž člověkem v práci a něco jiného být s týmž člověkem doma nebo s přáteli. Jsou to dva různé vztahy.

Nerespektování těchto mezí zejména v rodině přináší problémy do soukromí. A také komplikuje podnikání. Pokud si bereme osobně, že nám blízký člověk něco pracovně vytýká, firma se prostě zadrhne.

Proto než se s někým blízkým pustíme do podnikání, ještě jednou zvažme, že naše vztahy pravděpodobně už nikdy nebudou jako dřív. Společné podnikání je buď posílí, nebo naruší.

3. Neberme si nic osobně

Ještě jednou: Ne, není to nic proti Vám jako kamarádovi nebo příbuznému. Pokud k Vám směřuje kritika, pak jako proti spoluzakladateli/společníkovi.

V magazínu Business Leaders ukazujeme zkušenosti podnikajících párů. Jakou výhodu má rodinné podnikání a co konkrétně musely dvojice vyřešit, aby se nezhroutil jak byznys, tak rodina? Cenné zkušenosti druhých čtěte v magazínu.

4. Komunikujme jasně a upřímně

Každé podnikání s nějakým společníkem je jako manželství. Ani jeden nevíme, jak to dopadne, ale jdeme do toho se společnou vizí, odhodláním udělat pro úspěch maximum a také každý se svou představou o vedení firmy. Tak jako v osobním vztahu je nutné komunikovat hned od počátku jasně a upřímně, jinak nastane mnoho problémů vinou zbytečných a často falešných domněnek.

Jak to myslel? Co na mě chystá? Nedělám víc než on? Čím vlastně přispívá? Zaslouží si vůbec svůj podíl? – Stačí málo a v hlavě klíčí semínka pochybností. A ta jsou hrobařem vztahů i podnikání. Nedomýšlejme si. Ptejme se, vyjasňujme si, hledejme cesty k sobě, ne od sebe. O tom, jak se to v praxi dělá, více v příštím vydání Business Leaders.

Na co nikdy nezapomínejme, když dojde ke sporu?

Otočte, prosím, na 2. stránku.