5 způsobů, jak lépe pracovat s časem

„Usiluje o úspěch v kariéře.“

„Buduje podnikání.“

„Vzdělává se, aby dosáhl všech cílů.“

Uznalé argumenty, které slýchám od nespokojených životních partnerů. Následuje však klíčové slovo: ALE…

(„Už toho mám dost.“)

(„Není s ním, workholickým nervákem, není k vydržení.“)

(„Je s ním nulový život.“)

Všechno je mince o dvou stranách. Tou jednou je snaha finančně zabezpečit rodinu. Bohužel, když je tento cíl splněn, chceme vydělávat více, abychom si mohli dopřát další, vyšší cíl. A s rostoucími nároky zpravidla roste i hektičnost. A najednou – se honíme jako psi za vlastním ocasem. Donekonečna, bez efektu.

A to je druhá strana mince, kterou bychom si měli také uvědomovat. Nikdo by neměl být natolik zaneprázdněný, aby si pro samou práci nedokázal udělat čas na sebe, své blízké, odpočinek a zábavu. Neříkejte, že na to nemáte čas. Máte. Všichni máte stejný čas – stejných 24 hodin denně. Stačí k tomu jen lepší organizace času.

V magazínu BUSINESS LEADERS ukazujeme různé cesty, jak zlepšit produktivitu i time management. Alespoň zběžně některé z nich:

1. Věnujte práci přesně stanovený čas

Staré psychologické pravidlo říká: Každá práce trvá tak dlouho, kolik je na ní času. Ostatně, stejné je to s lenošením. Když se rozhodneme lenošit, nevíme, kdy skončit. Lenošili bychom pořád.

Proto ať budujeme zaměstnaneckou kariéru, nebo podnikání, končeme v pevně stanovenou dobu, nejlépe v tu, kterou si stanovíme v denním plánu.

Práce přesčas může vést k demotivaci, paradoxně zhoršeným výsledkům a hlavně nulovému osobnímu životu. Pracovat osm hodin denně neznamená „odkroutit“ si to, ale naopak maximálně využít těch osm hodin tak, abychom se pak mohli stejně intenzivně vrhnout do odpočinku.

Energetická křivka se bohužel láme, pokud nejsme dostatečně odpočatí. Ty, kteří se přesto snaží svůj vlastní organismus přeprat, vystavuje riziku syndromu vyhoření nebo až celkového fyzického či psychického kolapsu. Nežijeme přece jen pro práci. A i kdyby, právě kvůli kvalitním pracovním výsledkům musíme i kvalitně regenerovat.

2. Učte se být i sami se sebou

Všichni pořád někam spěchají a nemají na nic čas. To je fenomén dnešní doby. I setkávání s přáteli se často smrskne na několikaminutovou výměnu informací u kávy. Člověk má chvílemi pocit, že se pomalu stáváme počítači a jen si vzájemně předáváme aktualizace.

Důležitá otázka zní: Kdy jste naposledy jen tak v klidu seděli a nechali svoje myšlenky plynout?

K vyrovnání se s každodenním stresem je nutné naučit se zhodnotit prožitý den. Zamyslet se nad vším, co se událo. Nenechte v sobě hromadit starosti a stres. Najděte si denně alespoň 30 minut, udělejte si šálek kávy nebo čaje a vypněte vše, co Vás může rušit.

TIP: Výbornou alternativou je soustředit se na úplně jinou, manuální, činnost. Může to být cokoli – ale musí Vás to bavit. Ať už najdete zalíbení třeba v lepení modelů, vybarvování antistresových omalovánek anebo okopávání zahrádky. Jen tak se dokážete soustředit na současný okamžik a vypnout hlavu.

Pamatujte, že čas, který věnujete sobě a svým blízkým, není ztraceným časem, ale investicí do vlastního duševního zdraví. Bez vnitřní vyrovnanosti si nejsme schopni ani užít pracovních úspěchů.

Co dalšího pomáhá lepšímu time managementu?

Otočte, prosím, na 2. stránku.