5 pastí, do kterých se na startu podnikání nenechte chytit

Start podnikání je jedním z nejrizikovějších a nejpracnějších období podnikatele.

Poté, co si nastavíte jako svůj cíl stát se vlastním šéfem, budou následovat hodiny strávené zkoumáním podnikatelského nápadu, plánováním podrobností a vykonáváním celé řady úkolů, které Vás připraví na samotný start.

Začínající podnikatelé se někdy dopouštějí té chyby, že mnoho věcí považují za zbytečné a bagatelizují je, přehlíží, odkládají. Bez ohledu na to, kolik času a peněz do svého podnikání vložíte, udělejte všechno pro to, abyste se vyhnuli následujícím pastím, které by mohly Váš úspěch podlomit hned po startu.

1. past: Myslíte si, že nepotřebujete podnikatelský plán

Podnikatelský plán potřebuji jen v případě, že chci peníze od investora, banky nebo třeba úřadu práce – přesně takto vypadá jeden z nejčastějších mýtů ohledně startu podnikání.

Zdůrazňujeme, jde o velký omyl.

Teprve při sepisování podnikatelského plánu totiž zjistíte, zda má Váš záměr šanci na úspěch. Do té doby pracujete s pouhými představami a přáními. A na těch se byznys vybudovat nedá.

Podnikatelský plán není jen dokument na „jedno použití“, tedy na získání peněz pro podnikání. Plán je Vaše podnikání! Podnikatelský plán jasně ukáže, na co se máte soustředit, a odhalí úskalí, která pro Vás byla do té doby nepředstavitelná. Pomůže zjistit, jaké náklady Vás čekají, kolik potřebujete zákazníků, abyste pokryli své náklady a tvořili zisk, jak budete zákazníky získávat a celou řadu dalších podstatných informací.

Pokud totiž nebudete znát detaily, nebudete mít žádný způsob, jak zjistit, jestli jsou Vaše cíle reálné. Právě proto se tomuto tématu věnujeme v aktuálním vydání magazínu Business Leaders.

2. past: Nespočítáte si, kolik finančních prostředků budete reálně potřebovat

Psaní podnikatelského plánu pomůže odhadnout částku, kterou budete muset do startu a provozu podnikání investovat.

Je velmi pravděpodobné, že na své cestě za úspěchem narazíte na několik finančních překvapení a překážek. Z podnikatelského plánu zjistíte, že bude trvat mnohem déle dosáhnout zisku, než jste předpokládali.

Pro minimalizaci podnikatelského rizika si v podnikatelském plánu udělejte důkladnou analýzu trhu a rizik. Na základě této analýzy si pak můžete spočítat návratnost.

Nezapomeňte na pravidlo obezřetnosti a případné zisky zaokrouhlujte dolů, zatímco případné náklady nahoru. Rovněž doporučujeme vytvořit rezervu v minimální výši 10 %, aby se minimalizovalo riziko pádu do pasti jménem platební neschopnost.

Častou fatální chybou pro mnoho neúspěšných firem je totiž nedostatek provozních prostředků. Začínající podnikatelé velice často podceňují, kolik peněz je potřeba na provoz podnikání v prvních měsících existence, a jsou nuceni svou činnost ukončit dříve, než začnou mít reálnou šanci na úspěch.

Tyto smutné konce jsou způsobeny právě nereálným očekáváním. Je nezbytně nutné zjistit, kolik peněz bude Vaše podnikání vyžadovat a to nejen na startu. Mnohé podnikatelské záměry trvá rozjet rok nebo dva, proto je nutné počítat i s náklady na provoz prvního roku.

3. past: Podceníte marketing

Bez ohledu na to, jak dobrý produkt budete nabízet, pokud o Vás zákazníci nebudou vědět, nebo je necháte zapomenout, ztratí existence vašeho podnikání smysl. Vyhněte se této pasti tím, že v podnikatelském plánu pečlivě promyslíte marketingový plán.

Plán by měl identifikovat cílové zákazníky a způsoby jejich oslovení, včetně nákladů. Analýza cílové skupiny se bude lišit podle typu podnikání a jeho působnosti. Pokud budete například chtít otevřít cukrárnu ve Vašem městě, bude dobrým způsobem zpracovat dotazník a vyjít s ním do ulic. Velice zajímavá a moderní metoda je využití služeb elektronického dotazování jako www.survio.com nebo www.vyplnto.cz.

Nezapomeňte, že marketing je pokračováním Vaší podnikatelské činnosti, nikoli jednou z věcí, kterou dělají jen velké firmy.

Proč se nemusí vyplatit využívat každou podnikatelskou příležitost?

Otočte, prosím, na 2. stránku.