Kouzlo reinvestice aneb Proč půjčovat bance za 0,1% úrok?

Co se děje s Vašimi penězi?

Necháváte je ladem na běžném účtu?

Promiňte, ale půjčili byste někomu dlouhodobě peníze za 0,1% úrok?

Pokud ne, proč to děláte? Proč bance půjčujete své peníze za 0,1% úrok, když můžete jejich investováním, například prostřednictvím svého podnikání, které vlastníte a kontrolujete, získat až 120násobek?

Nevěříte? Pak toto je článek pro Vás.

Jak naložit se ziskem?

Podnikání je činnost, kterou vykonáváme za účelem vytvoření zisku. Jenže jak se ziskem naložit dál? Máme několik možností:

A: Utratit – to je přece snadné. Jenže v takovém případě už utracené peníze nikdy nezískáme zpět. 

B: Hromadit – spořit si zisk, který získáme, není sice od věci, ale nejde o nejvýhodnější možnost, jelikož peníze budou jen tak bezúčelně ležet na účtu.

C: Znovu investovat (tzv. reinvestovat) – v takovém případě nám zisk vydělá další peníze, z nichž část můžeme utratit, a přitom nám ještě nějaké zbudou.

Proto je nejlepším řešením trochu se uskromnit a zisk, který nám vygeneruje podnikání, nechat pracovat. Zisky tak brzy budou mnohem vyšší. Hned si vysvětlíme proč.

Podle statistik za posledních 30 let činí průměrná návratnost v podnikání 12 % ročně. U začínající firmy to pochopitelně mohou být desítky až stovky procent ročně. Ve srovnání s variantou B, tedy hromaděním zisku na účtu, kde je úročen naprosto mizivě, je výhoda zřejmá na první pohled.

V prvním vydání časopisu Business Leaders ukazujeme reinvestice na praktickém příkladu podnikatelky v oblasti ručně šité módy Dariny Ermisové, která tímto způsobem vybudovala úspěšný byznys. (Časopis je možné ještě objednat zde).

Co je to reinvestice?

Reinvestice znamená schopnost peněz vytvořit další zisk, pokud je necháme pracovat déle.

Technicky jde v podnikání kromě uspokojení potřeb zákazníků především o tvorbu zisku. Zisk si pak můžeme z podnikání vyvést ven a použít k různým účelům, nebo ho v našem podnikání nechat, aby pracoval dál. Tedy reinvestovat.

O rozdělení zisku a jeho reinvestici rozhodují vlastníci společnosti. V jednotlivých společnostech se bude míra reinvestice lišit. Například mladá společnost, která potřebuje růst, by se ziskem měla nakládat jednoznačně: co největší možnou část reinvestovat. Čím vyšší podíl bude reinvestovat, tím vyššího růstu může dosáhnout. To pro podnikatele může znamenat rozdíl v tom, jestli si budou rozdělovat zisk pár desítek nebo stovek tisíc ročně, či se nějaký rok uskromní a budou si rozdělovat zisk v řádech milionů.

Malí a střední podnikatelé, kterých je v této republice většina, mívají dva zásadní nedostatky. Za prvé je to nedostatečný pořádek ve financích a za druhé nedostatek znalostí o fungování peněz v podnikání.

To se snažíme změnit prostřednictvím časopisu Business Leaders – první vydání je právě o reinvesticích.

Abychom jako podnikatelé o reinvestici vůbec mohli uvažovat, je nutné splnit dva základní předpoklady.

Jaké?

Otočte, prosím, na 2. stránku.