5+2 tipy na sestavení podnikatelského plánu

K čemu je podnikatelský plán?

Proč je důležité ho mít?

Podnikatelský plán (nebo také byznys plán) je základním pojmem, který by měl mít každý začínající podnikatel ve svém slovníku. Pozor, někdy bývá zaměňován s podnikatelským záměrem, to však není správně.

Plán totiž podnikatelský záměr rozvíjí a vytváří předpoklady pro jeho realizaci. Jinými slovy, plán může ukázat důvody, proč záměr uskutečnit či neuskutečnit.

Někdy se tento klíčový dokument považuje za něco zbytečného, co je třeba vytvořit jen v případě nutnosti – pří žádání o finanční prostředky u banky nebo při získávání investora.

Pokud jej vytvoříte jen formálně, opravdu bude mít nulový přínos. Jestliže však tomuto dokumentu dopřejete řádnou péči, garantujeme, že podstatně přispěje k tomu, že se Vám podaří uspět.

Cílem je zaznamenat všechny myšlenky a nápady, otestovat reálnost podnikatelského záměru a vytvořit opěrné body pro samotnou realizací. S vytvořením podnikatelského plánu získáte komplexního pohled na podnikatelský záměr včetně cesty k jeho dosažení, na strategii, marketing, stanovení ceny a podobně. Díky tomu přesně zjistíte, v jaké fázi se nacházíte a co je potřeba udělat.

Sepsat podnikatelský plán není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jeho podoba a způsob zpracování se liší podle oboru, účelu a dalších specifik konkrétního podnikání. Jelikož jde o zásadní téma pro každého začínajícího podnikatele, budeme se mu detailně věnovat v dubnovém čísle Business Leaders, kde bude kromě podrobného návodu prostor i pro praktické ukázky.

Teď se alespoň krátce podívejme na jednoduchý návod, jak takový podnikatelský plán sestavit. Bude se skládat ze správných otázek a hledání odpovědí. Ale pozor! Aby mělo sestavení plánu skutečně smysl, snažte se o co nejobjektivnější odpovědi.

1. otázka: Kdo?

Kdo je nositelem myšlenky? Kdo je Vaše firma, Váš tým? Proč uspějete zrovna Vy? Budete potřebovat další zaměstnance?

Podobné otázky mají jediný úkol – naučit Vás popsat sebe a svůj záměr. Správná a přesná formulace může hrát větší roli, než si myslíte. Případným investorům pak dokážete vysvětlit, proč byste měli dostat jejich důvěru a peníze.

2. otázka: Co?

Co vlastně chcete prodávat? Co tvoří Váš produkt nebo službu a v čem je unikátní? Pokud je to výrobek, máte už prototyp? V čem bude přínosný pro zákazníky, jaká bude jeho přidaná hodnota?

Takto si definujte, co všechno spadá do Vašeho podnikatelského záměru. Nezapomeňte i na doprovodné služby a produkty.

3. otázka: Komu?

Komu chcete svůj produkt nabízet? Kdo je Váš zákazník a proč by měl za Váš produkt nebo službu opravdu platit? Jak vypadá trh – kolik je potenciálních zákazníků? Je cílová skupina dostatečně velká? Má Vaše cílová skupina dostatek finančních prostředků, aby si Váš produkt nebo službu mohla dovolit?

Určení cílové skupiny je klíčová záležitost, která mnohdy rozhoduje o úspěchu – nebo neúspěchu. Proto se této otázce věnujeme v samostatném článku (najdete ho zde).

Podívejme se na zbývající otázky.

Otočte, prosím, na 2. stránku.