Investice jako obilí: 7 schopností, které potřebujeme ke správnému investování

6. Schopnost jít do hloubky

Správní investoři se naučili „vidět za roh“. Tato dovednost pochopitelně nepřichází sama od sebe, musí se naučit, nabrat dostatek znalostí a pilovat strategii. Základem, bez kterého se neobejdeme (a časem na to přijdeme všichni), je mít jasný plán a rozumět tomu, co děláme.

Je jedno, zda investujeme do akcií, spekulujeme s komoditami nebo podnikáme. Podstatné je, že v tom, co děláme, se musíme ponořit do hloubky, ovládnout daný investiční nástroj (či podnikání) a využít maximum jeho možností. Samozřejmě to znamená mnohokrát prohrát, ale jen tak poznáme limity a zákonitosti uvnitř tohoto prostředí.

A jak nejlepší investoři zjistí, zda danému oboru rozumí? Dokážou si představit, kde jejich obor bude za několik let. Pokud máme dostatek znalostí a představivosti, měli bychom být schopni „vidět“ budoucí dlouhodobé trendy. Právě na nich pak můžeme profitovat.

7. Schopnost rozpoznat své silné stránky

Investiční profesionálové se nevěnují všemu, jen tomu, v čem jsou dobří. Zdokonalují se v mantinelech svých silných stránek.

Věnují se tomu, co je baví, protože to jim jde, v tom se rádi vzdělávají a v tom jim úspěchy přinášejí největší radost a neúspěch ponaučení a užitek.

Své slabé stránky pak kompenzují tak, že se obklopují týmem lidí schopnějších v dané oblasti než oni sami.

Proto pracujme na svých silných stránkách, zdokonalujme je a využívejme ve svůj prospěch. „Zákon investiční návratnosti“ nám to vrátí.

Říká se, že kdo je připraven, není překvapen. Pokud se naučíme dobře vybírat, riziko bude velmi nízké – mnohem nižší než u našeho příkladu s pěstováním obilí. Ostatně v našem magazínu Business Leaders se investováním pravidelně zabýváme. Chcete-li se zařadit mezi odběratele časopisu, stačí se registrovat zde.

Jaké máte Vy zkušenosti s investováním?

Do jaké míry se obáváte rizika?

Diskutujte s námi. Facebooková stránka BusinessLeaders je zde.

© Veronika Vajglová