5 mýtů o penězích, kterými svému dítěti můžete zkazit život

3. mýtus: Na tohle nemáme peníze

Děti pořád něco chtějí. Stačí je vzít do obchodu, a najednou „nutně potřebují“ desítky věcí, které vidí v regálech. Každý rodič ví, že by neměly dostat vše, na co si ukážou prstem. Nejen že se tím dá do jisté míry předejít rozmazlenosti, ale navíc si díky tomu odmala uvědomí, že v životě nedostanou všechno jenom proto, že to chtějí nebo se jim to líbí.

Na druhou stranu, pokud člověk celé své dětství slýchá fráze typu: „Na to nemáme“ nebo „Myslíš že ty peníze tisknu?“ a žije tedy s vědomím, že rodiče zkrátka nemají peníze, pochopitelně ho to ovlivní, a to zásadním způsobem. Buď bude v dospělosti uplatňovat stejný přístup a opakovat tyto věty svým dětem, nebo se naopak proti tomu vyhraní a k penězům bude přistupovat odlišně.

Jednu z nejlepších lekcí v životě jsem dostal jako malý. Chtěl jsem fotografovat. Vyhlédl jsem si fotoaparát na kinofilm a často se na něj chodil dívat. Celá rodina věděla, že si ho přeji, ale byl dost drahý. Dědeček mi nabídl, že si mohu vydělat peníze roznášením novin a to, co mi bude chybět, mi doplatí. Přestože jsem si vydělal méně než polovinu, přístroj jsem dostal. Dokázal jsem totiž, že o něj doopravdy stojím a není to jen rozmar. Naučil jsem se, že pokud něco chci a jsem ochotný pro to něco udělat (případně obětovat), tak se to podaří.

Pokud vaše dítě po něčem opravdu touží, ale vy si to nemůžete dovolit, nebo to považujete za zbytečný výdaj, nezakazujte mu to. Neříkejte mu: „To ti nekoupím, na to nemáme peníze.“ Vzpomeňte si na mého dědu a vyřešte to podobně šalamounsky jako on.

Je sice správné vést děti ke skromnosti, ale nesmí se to přehánět. Nemělo by mít špatný pocit z toho, že chce něco víc, než mají rodiče nebo než mu mohou dát. Pokud to opravdu chce, pak pro to něco udělá a získá k tomu i výbornou zkušenost do života.

4. mýtus: Existují kasty chudých a bohatých

V Indii a některých dalších zemích jižní Asie existuje kastovní systém. Kasty jsou v podstatě sociální vrstvy, do nichž se už rodíte a které jsou striktně odděleny. Za žádnou cenu se nedostanete do jiné kasty, než do které jste se narodili.

My tady ale kasty nemáme. Proto je fráze „jsem z chudé rodiny, nikdy nemohu být bohatý“ pouhou výmluvou. Existuje tolik příběhů lidí, kteří dosáhli velkého úspěchu, a přitom se vypracovali od nuly, že taková výmluva zkrátka neprojde.

Je pravda, že každý má jinou startovní čáru. Život není spravedlivý a ten, kdo se s tím smíří a přijme svoje startovní místo, může snadno předběhnout ty s lepší pozicí. Krásné na tom je, že cíl předurčen není, ten si každý určuje sám. Svým způsobem je ale dělení na chudé a bohaté v našich hlavách zakořeněno dodnes. Nevěříte?

Představte si modelovou situaci: Vidíte nejnovější model luxusního auta, které řídí nějaký mladík. Co si jako první pomyslíte? Něco o bohatých rodičích a rozmazleném synáčkovi, který dostane, na co si vzpomene? Jestli ne, tak gratulujeme. Ve Vašem myšlení není zakořeněno dělení na chudé a bohaté, a v tomto případě s tím související nepřejícnost až závist. Ve většině lidí takový obrázek totiž automaticky vyvolá spíše negativní emoce, aniž by nad tím nějak hlouběji přemýšleli. A to je špatně.

I chudým rodičům může vyrůst miliardář, když ho nebudou učit své nevíře.“ John D. Rockefeller

5. mýtus: Peníze musí vydělávat otec

Je to spíše stereotyp než mýtus. Archaický stereotyp. Muž živí rodinu a žena se stará o domácnost a u toho vychovává děti. Fungovalo to tak celá staletí, ještě před takovými dvaceti lety to bylo zcela běžné, ale dneska už to málokde platí. Naštěstí. Přesto se tento zažitý model rodiny stále ozývá v našem podvědomí a někteří muži si tak stále představují ten ideální stav partnerství a domácnosti – právě proto, že to tak viděli doma a bylo jim to vštěpováno. Vnímají pak jako věc cti, aby vydělávali více než jejich partnerky – a v případě, že je to naopak, ne vždy se s tím umí vyrovnat.

Děti vnímají, co o penězích říkáte a jak s nimi zacházíte. Každá hádka o peníze nebo opakování zažitých stereotypů může nevratně určit, jak bude vaše dítě vnímat peníze a jak k nim bude přistupovat. Začněte o penězích uvažovat stylem bohatých, kteří se nebojí přiznat, že s penězi se jim žije lépe a vyřeší většinu jejich problémů. Změna způsobu, jakým o penězích přemýšlíte, se může jevit jako malý krok, ale může přinést velké výsledky.

Rádi byste rozuměli penězům?

Zajímá Vás, jak samy děti umějí inspirovat své rodiče k podnikání?

Těšte se od konce února ve své schránce na unikátní časopis Business Leaders, stačí se k odběru registrovat zde.

Pro komunikaci s námi vstupte na facebookovou stránku zde.

© Jan Vavroň