5 mýtů o penězích, kterými svému dítěti můžete zkazit život

Dobrý rodič chce pro své děti to nejlepší. Přirozeně.

Chce, aby se měly pokud možno lépe než on, chce, aby byly šťastné a prožily spokojený život. Snaží se svému dítěti předat zkušenosti a výchovou zformovat jeho osobnost tak, aby z něj vyrostl dobrý a slušný člověk.

Jít příkladem je nejlepší způsob, jak děti něco naučit. To je samozřejmě ideální situace. Problém ale může nastat u návyků nebo názorů, které až tak dobré nejsou. Ruku na srdce – kolikrát jste se přistihli, že opakujete slova svých rodičů, a přitom jste se v dětství zařekli, že tohle svým dětem rozhodně nikdy říkat nebudete?

Většina z nich je neškodná. Některé názory rodičů však mohou děti ovlivnit natolik zásadním způsobem, že de facto rozhodnou, zda v životě uspějí nebo ne.

Rodiče dokážou své dítě spolehlivě připravit na to, aby obstálo někdy před třiceti lety.“ Richard Branson

Velkým tématem jsou peníze. Zamysleme se nad formulacemi, které jsou v mnoha z nás zakořeněny jako takzvané životní pravdy a možná náš život ovlivňují více, než si uvědomujeme.

Podívejme se na následující mýty.

Dokážou obstát v dnešním světě?

Věříte jim, nebo těmto falešným tvrzením nedovolujete, aby vám bránily v úspěchu?

1. mýtus: Za peníze si štěstí nekoupíš

Jedna z nejrozšířenějších „pravd“, kterou se rádi ohánějí jak ti movití, tak lidé bez velkých finančních prostředků. Pravdou je, že peníze samy o sobě štěstí nepřináší. Ale ani ho neberou! Dá se říci, že jde o kritiku konzumního života, protože materiální věci nepřináší pocit štěstí, alespoň ne ten trvalý, o nějž usilujeme. Pocit štěstí souvisí spíše s životním postojem a vnitřní vyrovnaností než s materiálními statky.

Řadu věcí si za peníze koupit nemůžeme, ale peníze nám dávají svobodu a možnost volby. Ta totiž s nedostatkem peněz často mizí. Nejčastěji přijdeme o možnost volby, čemu budeme věnovat svůj čas, který je tím nejvzácnějším, co máme. Pravdou totiž je, že peníze potřebujeme na každém kroku.

Podle posledních průzkumů jsou bohatí lidé nejen šťastnější, ale i zdravější. Není divu – mohou si dovolit méně stresu, zdravější jídlo, více relaxace. Peníze jsou zkrátka dobrý sluha, ale špatný pán. Tomu, kdo podlehne mamonu a obětuje vydělávání peněz a jejich hromadění všechno ostatní, štěstí rozhodně nepřinesou.

2. mýtus: Peníze kazí charakter a jsou původcem zla

Tomuto tvrzení věří až nepochopitelně mnoho lidí – jakmile vyděláte hodně peněz, zkazí vás to. To ale není vůbec pravda. Peníze mají zajímavou vlastnost – odkrývají charakter. S rostoucím množstvím peněz se pouze ukazuje pravá povaha člověka, krystalizují jeho charakterové vlastnosti.

Nepoctiví zbohatlíci, kteří vedou nezřízený život a chodí z jednoho večírku na druhý – kořeny této představy můžeme hledat možná už v komunismu, další spojnice pak vede k části podnikatelů z 90. let, jimž se říká spíše „podnikavci“.

Většina bohatých lidí, kteří získali své peníze tvrdou a poctivou prací, nikterak nemění své návyky. Dál pracují, vzdělávají se a část svého majetku dávají na dobročinné účely, čímž často dokážou vykonat hodně dobra.

Z toho plyne, že peníze nejsou původcem zla – pouze ukážou, jaký člověk doopravdy je. Jsou zrcadlem lidského charakteru.

Opravdu na něco nemáte peníze?

Otočte, prosím, na 2. stránku.