Jak na finanční prosperitu: Proč nestačí pouze šetřit

Když se řekne bohatství nebo finanční prosperita, hledáte nějakou složitost, nebo naopak zkratku?

Finanční prosperita je ovšem definována jako přebytek, který vynásobíme časem.

Matematicky to vyjadřuje rovnice. Obsahuje vše, co potřebujeme znát na cestě za finanční svobodou:

Příjmy – výdaje = přebytek x čas = finanční prosperita

Z rovnice vyplývá, že pokud se správně staráme o své finance, vzniká kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy přebytek. Čím větší úspory máme, tím více peněz můžeme investovat. A právě investice (ne úspory) a čas mohou přinést finanční prosperitu.

Ptáte se, jakou roli hraje čas? Jak on může přinést bohatství?

Čas jako čaroděj

Čas je nejdůležitější konstantou našeho života. Pomáhá dvěma způsoby – na základě principu sněhové koule a průměrování cen. Mimo jiných principů tito dva pomocníci nejvíce množí peníze a právě je máme na mysli, kdykoli říkáme: Peníze dělají peníze. Podívejme se na ně blíže.

1) Princip sněhové koule

Princip sněhové koule pracuje v případě pravidelných investic do cenných papírů nebo spoření. Hlavním účelem je akumulace (hromadění, nabalování) kapitálu.

V podstatě jde o zhodnocování připsaných úroků nebo dividend, tedy velmi jednoduše řečeno o úroky z úroků, posléze úrok z úroků z úroků atd.

Hlavní roli hraje čas a výše úroku. V našem přirovnání: Čím delší stráň (čas) a čím více sněhu (naše vklady a úroky včetně úroku z úroků atd.), tím větší sněhová koule dole v údolí.

Vytvořené úspory se díky tomuto principu zhodnocují v čase.

sníh

2) Princip průměrování cen

Dalším přítelem v oblasti pravidelných investic je průměrování nákupních cen. Jeho princip: Pravidelně v určitém intervalu (nejlépe měsíčně) investujeme stále stejnou částku.

Možná nás překvapí, že pokaždé nakoupíme jiný počet cenných papírů. Ale to je v pořádku, protože se cena cenných papírů neustále mění. Tímto opatřením dosáhneme zprůměrování cen.

Ano, jednou koupíme dráž (tedy méně kusů) a jindy, v případě poklesu ceny, naopak více kusů. Podstata finty spočívá v tom, že pokaždé nakupujeme za stejnou částku.

Že Vám z toho není jasné, jak na tom vyděláte peníze? Vysvětleme si tento princip na příkladu, ať zjistíme, jak je to jednoduché.

Otočte, prosím, na 2. stránku.