Definice úspěchu. Co znamená pro Vás?

Co je to úspěch?

A co znamená úspěch pro Vás?

Úspěch je slovo, za které se schová celý svět. Nepojmenovává jednu konkrétní věc ani jeden pocit. Pro každého se totiž za tímto zástupným znakem (slovem) skrývá něco odlišného. A proto rezonuje v uších a nutí nás si představit právě ten „náš úspěch.“

Když se Vás někdo zeptá: „Co je to úspěch?“, jak odpovíte?

Na obecnou otázku bude nepoměrně těžší odpovědět, než kdyby se otázka vztahovala k tomu, co znamená úspěch pro Vás, že?

Když budeme dávat dohromady výstižné vysvětlení, nepomůže nám s tím ani velikost konta nebo auta, povýšení, titul ani podnikání… To je ta potíž s definicemi. Definice musí obsáhnout vše, nic nevynechat, a přitom být výstižná. Tak jak definovat úspěch, když pro každého znamená něco jiného?

Využijme Oxfordský výkladový slovník. Tam je úspěch definován jako dosažení naplánovaného cíle. To zní celkem jednoduše a výstižně.

Přesto ne každému je taková definice po chuti. Například Ivo Toman, známý podnikatel, motivátor a autor několika bestsellerů, se domnívá, že úspěch nemusí být vůbec plánovaný. Tady je jeho vysvětlení proč: ,,Například jedna z mých nejúspěšnějších knížek, Debordelizace hlavy, vznikla z odpadového materiálu, který se mi nehodil do předchozích knih. Moje definice úspěchu je proto jiná – zařídit si život podle svých představ.“

Zařídit si život podle svých představ.

S tím by se taky dalo souhlasit, co myslíte?

Potíž totiž není v definicích. Potíž je v tom, že se mnohdy snažíme stát úspěšnými, ale sami v sobě jsme si neujasnili, co pro nás znamená úspěch.

Co když už podle svých měřítek úspěšní jsme a pouze si to neuvědomujeme? Zvlášť pokud souhlasíme s Tomanovou definicí a úspěchem je pro nás žít si život po svém.

Dnešní doba totiž klade na každého jedince tak vysoké nároky, že si mnohdy ani neuvědomujeme, že jsme úspěšní. Nebo šťastní. A uvědomíme si to až zpětně. Často ve chvíli, kdy přijdeme o to, co nás činilo šťastnými nebo úspěšnými.

Stalo se Vám někdy, že jste se ohlédli zpět a řekli jste si: „Vždyť jsem byl docela šťastný – proč jsem si pořád stěžoval? Proč jsem si toho nevážil?“

Pokud ano, není na tom nic divného. Stává se to většině z nás. Tvrdí to i různé národní i nadnárodní výzkumy – podle nich si většina lidí nemyslí, že je úspěšná. Dokonce se ani necítí šťastná.

Z hlediska mezinárodního srovnání jsou na tom nejlépe Australané, kteří si téměř na nic nestěžují. Česká republika je pak (spolu s celým bývalým východním blokem) o poznání negativnější.

Víte, že úspěch nezná diskriminaci?

Proč nezáleží na tom, jakou máme startovní pozici?

Otočte, prosím, na 2. stránku.