Jak to dělají úspěšní: 5 úkolů pro každý den

4) Prověrka pohledávek a cash flow

Úspěch podnikání nespočívá jen v účetním zisku, ale ze značné míry v cash flow (toku peněz). Zvláště v počátcích podnikání je životně důležitá každá hotová koruna, rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji, ale také to, kdy jedna koruna z našeho účtu odejde a kdy druhá koruna na náš účet přijde. Pokud totiž koruny z našeho účtu jenom odcházejí, protože zodpovědně platíme druhým, zato druzí nám už tak zodpovědně neplatí, mohli bychom se dostat do finančních problémů, a to přesto, že podnikáme úspěšně a s účetním ziskem.

V Česku, kde je národním heslem „levně koupit a pozdě platit“, může být platební morálka partnerských společností natolik tristní, že účetně můžete mít finančních prostředků dostatek, ale reálně je na bankovním účtu mít nebudete. Faktura, kterou jste vystavili za své služby nebo produkty, zkrátka nebyla uhrazena ve stanovené době splatnosti. Pak mohou nastat komplikace s úhradou mezd zaměstnancům, s nákupem zboží a vůbec s pokračováním podnikatelské činnosti.

Abyste na poslední chvíli nezjistili, že vplouváte do finančních potíží, je dobré si v přehledné tabulce simulovat vývoj příjmů a výdajů a každý den na základě uhrazených pohledávek tuto tabulku aktualizovat.

5) Zítřek patří těm, kteří plánují již dnes

Pamatujete, jak nám rodiče kladli na srdce, abychom se připravili na další den do školy? Museli jsme vypracovat úkoly, do aktovky vložit potřebné učebnice a sešity, nachystat oblečení a ráno svačinu. Tyto rituály v dětství usnadňovaly naši ranní cestu do školy. Kdybychom si vše nepřipravili v předstihu, museli bychom vstát časněji, čelit zmatkům při hledání učebnic a nakonec bychom nestihli ani posnídat.

V podnikání to funguje podobně. Štěstí přeje připraveným, proto bychom si v závěru každého pracovního dne měli připravit seznam úkolů na další den. Třeba v autě, na diktafon, cestou domů. Nebo při prostojích ve veřejné dopravě. Ráno nám to pomůže začít pracovat rychleji, protože budeme mít jasno v tom, co nás čeká.

Úspěšným lidem umožní tyto kroky efektivněji zvládat své povinnosti a ve výsledku šetřit čas na to, kvůli čemu také žijeme – na rodinu, přátele, sebe samotné. Čím vyváženější život si připravíme, tím spokojenější a šťastnější budeme.

Podrobněji se těmto tématům pravidelně věnujeme v tištěném časopise Business Leaders. Nechte si ho zasílat každé dva měsíce do schránky. Stačí vyplnit tento registrační formulář.

Facebooková stránka BusinessLeaders je zde.

© Veronika Vajglová