Jak to dělají úspěšní: 5 úkolů pro každý den

Co vlastně mám očekávat od podnikání?

Pohodovou práci, kterou si vyberu, a jinak už relax, večírky a dlouhé dovolené?

Tak se to může jevit lidem, kteří na podnikání hledí zvenčí. Nebo kteří podnikání posuzují podle těch, kteří se už vypracovali na vrchol a jen dohlížejí na chod firmy, případně jej korigují.

Jenže na žádný vrchol nevede cesta po rovině a nejprve Vás čeká řada let, kdy budete patřit k mnohem vytíženějším lidem, než jsou zaměstnanci.

Kromě standardních povinností a úkolů podnikat znamená dělat obchodní rozhodnutí, setkávat se s partnery, monitorovat trh, později vést zaměstnance a delegovat povinnosti, činit strategické kroky a ještě si udržovat tělesné a duševní zdraví, protože tady jde nejen o one-man show, ale také o odpovědnost za druhé.

Pouze nastíníme, co podnikatel potřebuje zvládnout. Proč je důležité umět si zorganizovat čas, dodržovat každodenní návyky a rituály, které usnadňují život a pomáhají zefektivnit každý pracovní den.

Zdůrazněme si pět hlavních činností, které by měl podnikatel začlenit do každého dne.

1) Zavedení rutiny

Pokud si nenastavíte režim, bude Váš den plný chaosu. Neuděláte toho moc, možná vůbec nic – v případě, že rozděláte více úkolů najednou a budete přeskakovat mezi nimi, aniž byste kterýkoli dotáhli do konce. Jestliže se k rozdělané práci vrátíte později, musíte ji v podstatě začínat znovu – ve své hlavě především. A to je ohromná ztráta času a energie.

Plánování dne, a s tím spojené nastavení rutiny, je klíčovou výzvou jak pro profesní, tak pro osobní růst. Pomůže Vám mnoho činností zautomatizovat, tudíž zvládnout efektivněji.

Pro mnoho úspěšných lidí je startérem rutiny každodenní brzké vstávání (více o něm zde). Zatímco rodina ještě spí, takže Vaše absence jí nevadí, můžete vyřešit mnoho pracovních záležitostí a ušetřit až několik hodin času nepřetržitého rozptylování a vyrušování přes den. Podstatnou výhodou je ranní klid – jak v doma, tak případně rovnou v kanceláři. Ve větších městech, typicky v metropoli Praze, je navíc ranní přejezd do firmy rychlejší, bez trčení v kolonách. Nehledě na to, že po ránu je mnoho lidí nejproduktivnějších, proto v nerušeném klidu o to lépe zvládnou nejdůležitější úkoly dne.

2) Duševní a fyzická kondice

Většina vytížených, ale prozíravých lidí provozuje nějaký druh relaxace, ať už formou duchovní meditace, nebo tělesné zátěže. Podnikatel si musí umět vyčistit hlavu a odpočinout, aby měl místo pro nové myšlenky a odboural stres, který je v pozitivní i negativně formě součástí podnikání. Určité fáze podnikání s sebou nesou enormní dávky stresu, které se mohou podepsat na zdraví. Ti, kdo dlouhodobě neodbourávají stres, trpí zhoršenou schopností koncentrace, roztržitostí a slábnoucí pamětí. To ovlivňuje mezilidské vztahy doma i v práci.

Pro řadu úspěšných lidí je ideálním začátkem dne cvičení – pro rozjezd metabolismu. Případně meditace – pro urovnání zmatečných myšlenek.

Pokud po ránu nemáte tuto možnost, vyhraďte si pro relaxaci jinou část dne. Uvidíte, že jakmile si tento návyk osvojíte, pomůže Vám to odbourat stres, vyčistit si hlavu, optimalizovat výkonnost, a ještě se budete divit, jak jste bez těchto aktivit mohli žít tak dlouhou dobu.

3) Kontrola pokroku a plnění úkolů

Podnikatel je osoba zaneprázdněná ponaučováním se z minulosti a výhledem do budoucnosti. Někdy má problém soustředit se na přítomné úkoly a činnosti.

Část tohoto problému je vyřešena denní rutinou, kdy stanovené úkony dělá víceméně samočinně a pravidelně. Přesto se stává, že bývá vytržen ze soustředěné činnosti. Znáte to – každou chvíli někdo zaklepe na dveře s dotazem nebo problémem, který podle něj nesnese odkladu, případně zazvoní telefon s tímtéž.

Abyste co nejvíce snížili riziko, že kvůli nenadálým rozptýlením něco důležitého zapomenete, je dobré si během dne vymezit inspekční chvíle na překontrolování seznamu úkolů. Stačí pár okamžiků a zjistíte, co máte za sebou a co Vás ještě čeká.

Dlouhodobá zpětná inspekce dokáže zhodnotit pokroky v nakládání s časem. Čas je nejdůležitější komoditou v životě, tudíž i v podnikání. Naučme se jej efektivně využít do poslední minuty každého dne.

Co může zlomit vaz podnikateli, když to bude opomíjet?

Jak snadno i ten, kdo je v účetním zisku, může zbankrotovat?

Otočte, prosím, na 2. stránku.