Jak správně jednat se svými klienty?

„Pokud nezačneme brát vážněji chování našich klientů a nebudeme se ozývat v případech, kdy nám jejich chování připadá nepatřičné, pak naše pokračující nečinnost nakonec povede k dlouhodobému negativnímu dopadu na kreativní odvětví celkově,“ říká Emily Cohen, konzultantka v oblasti tvůrčího průmyslu.

A dále dodává: „V průběhu let jsem zažila mnoho trendů a změn, některé dobré a některé špatné. Od loňského roku jsem však stále více znepokojena tím, jak my, jako designéři a tvůrci, nedostatečně komunikujeme s klienty, necháváme si od nich vše líbit a nesnažíme se jim rozmluvit jejich nepřiměřená očekávání.“

Jak ale změnit chování klientů, jak se chovat při jednání s nimi a jak i je udělat spokojenější v rámci služeb, které nabízíte?

Nebojte se říct „ne“

Spousta tvůrců, jednajících s klienty, se jim snaží za každou cenu zavděčit. Ať má klient jakékoli nesplnitelné přání, designér se bojí mu nevyhovět a říct „ne“. Takové jednání ale může mít závažné následky. Klient pak bude očekávat nereálný výsledek. Proto si rezervujte slovo „ne“ pro situace, které jsou neřešitelné a mohou mít negativní vliv na vaši práci.

Komunikujte s klientem

Na začátku vztahu s klientem designér většinou komunikuje. Jak ale projekt postupuje, rozvíjí se a mění se, komunikace většinou ustane. Přitom je důležité neustále klienta o změnách informovat, ať už formou prezentace, telefonátu, nebo prostého e-mailu. Zajistíte tak, že klient bude o projektu mít potřebné informace a nepřekvapí ho konečný výsledek.

Nedělejte práci navíc

Tvůrci mají tendenci k nadměrnému poskytování nedomluvených služeb. Designéři poskytují klientům více konceptů, než bylo na začátku dohodnuto, a pak jsou naštvaní, když si klient žádá stále více, než co bylo původně slíbeno, a nerespektuje hranice pracovního vztahu.

Ozvěte se, když se vám nelíbí chování klienta

Někteří kreativci si nechají všechno líbit, nechají po sobě šlapat, protože se obávají ztráty svých klientů. Většina klientů ale ocení, pokud se ozvete, když se vám něco nezdá nebo nelíbí. Zejména pokud jste během vašeho vztahu s klientem komunikovali a pravidelně ho informovali. Klient si vás pak začne vážit a bude s ním mnohem snadnější domluva.

Petr Klečka