Jak se vypořádat se stresem na pracovišti?

Podle evropského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí vnímá 25 % všech zaměstnanců svou práci jako největší stresor, kterému čelí. Stres sice nemá vždy jen negativní účinky, může být motivátorem pro rychlé a účinné plnění úkolů. Když se však stane příliš velkým, nepříznivě ovlivňuje výkon na pracovišti, duševní zdraví, a dokonce může proniknout do vašeho osobního života, ovlivnit přátelství a rodinný život. Stresovaný pracovník je nešťastný pracovník a nešťastný pracovník je neproduktivní pracovník.

Jak se tedy stresu účinně zbavit? Podívejte se na tyto tři jednoduché kroky, které vám se stresem pomůžou zatočit.

1. Stres pojmenujte

Může se to zdát jednoduché, ale správná identifikace zdrojů stresu zahájí proces, při kterém se stresu jednou provždy zbavíte. Mezi nejběžnější zdroje patří nízký plat, nadměrná pracovní zátěž, málo příležitostí pro kariérní růst nebo práce, která je nezajímavá a není náročná.

Lidé, kteří zažívají nadměrný stres, se s ním často vyrovnávají nezdravými způsoby, jako je přejídání, konzumace nezdravých potravin, kouření cigaret nebo zneužívání drog a alkoholu. Identifikací příčiny, která stres vyvolává, aktivně pracujete na nalezení lepších, zdravějších způsobů zvládání a vyrovnávání se stresem.

2. Komunikujte s okolím a sami se sebou

Jakmile zjistíte, co v zaměstnání váš stres způsobuje, zhodnoťte způsob práce a interakce se svými kolegy. Mírné změny ve vašem komunikačním a pracovním stylu by mohly navázat lepší spojení s těmi kolem sebe a odstranit problémy na pracovišti.

Socializujte se se svými spolupracovníky: Máte přátelské vztahy se svými vrstevníky, nebo jen sedíte za obrazovku počítače a vyhýbáte se kontaktu? Nemusíte být za každou cenu středem pozornosti, ale malé rozhovory se svými kolegy vám mohou pomoci relaxovat.

Pište si denní seznam úkolů: V digitálním věku by se mohlo zdát, že psaní úkolů pro daný den je zdlouhavé, zbytečné a neefektivní. Ručně psaný seznam vám ale pomůže získat jasnější přehled o tom, jak by měl vypadat váš den a na co se během dne připravit.

3. Víc se zaměřte sami na sebe

Vytvořte si během dne povinné přestávky: Pokud jste celý pracovní den nalepený na židli, je dobré vytvořit si krátké přestávky, které budete dodržovat a řídit se podle nich. Jděte na procházku, dejte si hrnek kávy, nebo si udělejte čas, abyste se v klidu posadili a naobědvali. Všechny tyto činnosti vám dávají čas na to, abyste vyčistili svou mysl a dali mozku přestávku od všeho, na čem pracujete, a snižují stres.

Buďte k sobě laskaví: Když jste zapleteni do projektů a termínů vyvolávajících stres, může být obtížné představit si dobu po nich. Mějte ale na paměti, že dokonce i dlouhodobé úkoly nakonec skončí, takže stačí jen pokračovat a pamatovat si, že výzvy, kterým nyní čelíte, se budou zdát malé a bezvýznamné potom, co je překonáte.

Nezapomeňte odebírat náš tištěný magazín Business Leaders, kde se můžete dozvědět spoustu informací ze světa podnikání.

Petr Klečka